OECD

Nakłady na działalność badawczo-rozwojową rosną, dzięki aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw