Przejdź do treści

Lipiec w przemyśle na plusie


  • O ponad 6% w ubiegłym miesiącu w zestawieniu z czerwcem zwiększyła się w Polsce wartość sprzedana przemysłu.
  • W porównaniu z lipcem 2019 roku zmiana wyniosła +0,2%.
  • Najlepsze wyniki odnotowały branże produkujące m.in. meble i elektronikę: prawie +23%.
  • Spadki, według danych Głównego Urzędu Statystycznego, dotknęły przedsiębiorstw energetycznych oraz producentów maszyn.

W lipcu wartość sprzedana przemysłu wzrosła o 1,1% rok do roku, nawet po wyrównaniu sezonowym (czyli bez odchyleń od trendów i różnic w czasie pracy) pozostała dodatnia i wyniosła 0,2%. Również w zestawieniu z czerwcem wytwórcy wysłali na rynek więcej towarów (o 3,4%, a po wyeliminowaniu czynników sezonowych – o 6,2%). Dane za lipiec drugi miesiąc z rzędu (po wcześniejszych dużych spadkach spowodowanych pandemią) okazały się lepsze od prognoz, które zakładały spadek o ok. 1-2%. Zdaniem Ministerstwa Rozwoju w sierpniu wartość sprzedana przemysłu powinna ponownie wzrosnąć dzięki poprawie sytuacji w branżach spożywczej i motoryzacyjnej.

Branże

Od początku roku najbardziej, bo o 22,9%, zwiększyła się produkcja trwałych dóbr konsumpcyjnych (np. mebli czy elektroniki). Korzystny trend jest widoczny też w przypadku dóbr nietrwałych (jedzenia, napojów czy ubrań) oraz zaopatrzeniowych (surowców używanych do produkowania innych towarów). Z kolei 7% spadek dotyczy sektora energetycznego, a 3,3% – maszyn i urządzeń wykorzystywanych w procesach wytwórczych. Jeśli chodzi o poszczególne branże, produkcja sprzedana w lipcu była wyższa u producentów mebli, wyrobów elektronicznych i elektrycznych, artykułów drewnianych czy przedmiotów z tworzyw sztucznych. Za to firmy z dziedzin: węglowej, koksowniczej, metalowej i maszynowej odnotowały spadki.

Dane za czerwiec

GUS w czerwcu informował o wzroście produkcji sprzedanej o 0,5% rok do roku i o 13,9% w zestawieniu z majem. Zmiany w poszczególnych kategoriach dóbr kształtowały się podobnie do lipca – spadki (choć większe) dotyczyły wytwórstwa maszyn i urządzeń oraz branży energetycznej. Dane urzędu statystycznego po wyrównaniu sezonowym, czyli wzrost o 9,7% mdm i spadek o 4,9% rdr, były podobne do informacji Eurostatu (+9,9% mdm, -4,4% rdr). Z kolei firma IHS Markit opublikowała raporty o aktywności finansowej polskiego sektora przemysłowego, w których wskaźnik PMI osiągnął 47,2 punktu w czerwcu i 52,8 w lipcu (wówczas po raz pierwszy od października 2018 roku przekroczył 50-punktowy próg neutralności oznaczający poprawę sytuacji w sektorze).


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na