Przejdź do treści

Eurostat: blisko 10% wzrost produkcji przemysłowej w Polsce


  • O 9,9% poprawił się w czerwcu w porównaniu z majem wskaźnik dotyczący produkcji w naszym kraju.
  • Średni wynik unijny to 9,1%.
  • Widać wyraźne odbicie, choć porównanie rok do roku wypada już gorzej.
  • Jedynym krajem Unii Europejskiej, który poprawił ubiegłoroczne wyniki jest Irlandia. Polska zajmuje 6 miejsce.
  • Dane Eurostatu dla Polski są nieco lepsze od informacji przekazanych przez Główny Urząd Statystyczny.

Zgodnie z danymi Europejskiego Urzędu Statystycznego, produkcja przemysłowa w krajach Unii Europejskiej w czerwcu zwiększyła się o 9,1% w porównaniu z majem. Największe zmiany dotyczą tzw. dóbr konsumpcyjnych trwałych, czyli m.in. elektroniki, sprzętów gospodarstwa domowego i mebli – tu wzrost wyniósł 20,2%. Wartość rynku maszyn i urządzeń używanych w fabrykach powiększyła się o 14,2%, a surowców przetwarzanych w czasie produkcji – o 6,5%. Lepiej jest również w branżach spożywczej i odzieżowej (w sumie +5,6%) oraz energetycznej (+1,7%). W zestawieniu z majem w czerwcu przemysł najszybciej rozwijał się na Słowacji (+21,7%), na Węgrzech (+17,1%) i w Rumunii (+16,3%). Najsłabiej wypadły Belgia (-1,4%) oraz Finlandia (-0,8%).

Porównanie z VI 2019

Zestawienie rok do roku wykazuje jednak spadek produkcji przemysłowej w UE o 12,3%. Najbardziej ucierpieli wytwórcy sprzętów i materiałów wykorzystywanych przy produkcji innych dóbr (odpowiednio: -16,4 i -11,9%). Branża energetyczna odnotowała 9% spadek, a sektor związany z trwałymi artykułami konsumenckimi – 7,5%. Produkcja towarów nietrwałych zmniejszyła się o 6%. Największe uszczuplenia w wytwórstwie dotyczą gospodarek Portugalii (-14,8%), Niemiec i Hiszpanii (-14,1% w obu państwach). Jedynym krajem Unii Europejskiej o dodatnim wskaźniku jest Irlandia (+4,5%) – według irlandzkiego Central Statistics Office, to zasługa nowoczesnych branż: chemicznej, elektronicznej i elektrycznej, a także medycznej, które wzrosły o 12,5% rdr. Dzięki nim udało się zniwelować blisko 15% spadek produkcji z sektorów tradycyjnych.

Dane dla Polski – Eurostat, GUS i IHS Markit

Według Eurostatu, produkcja przemysłowa w Polsce wzrosła o 9,9% w zestawieniu z majem, ale spadła o 4,4% rok do roku. Dane uwzględniają sezonowe wyrównanie, zatem nie zawierają odchyleń od trendów czy różnic w czasie pracy w poszczególnych miesiącach. Wskaźniki opracowane przez europejską pracownię są minimalnie lepsze od informacji podanych przez Główny Urząd Statystyczny (+9,7% mdm, -4,9% rdr). Z kolei firma IHS Markit opublikowała raport dotyczący aktywności finansowej polskiego sektora przemysłowego, który w czerwcu osiągnął 47,2 punktu i w porównaniu z majem wzrósł o 6,4, w zestawieniu z czerwcem 2019 spadł natomiast o 1,2 punktu. Opracowanie obejmuje lipiec – PMI (Purchasing Managers’ Index) wyniósł wtedy 52,8 i po raz pierwszy od października 2018 roku przekroczył próg neutralności, czyli 50 punktów, co sygnalizuje poprawę sytuacji w polskim przemyśle.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na