Eurostat: blisko 10% wzrost produkcji przemysłowej w Polsce

  • O 9,9% poprawił się w czerwcu w porównaniu z majem wskaźnik dotyczący produkcji w naszym kraju.
  • Średni wynik unijny to 9,1%.
  • Widać wyraźne odbicie, choć porównanie rok do roku wypada już gorzej.
  • Jedynym krajem Unii Europejskiej, który poprawił ubiegłoroczne wyniki jest Irlandia. Polska zajmuje 6 miejsce.
  • Dane Eurostatu dla Polski są nieco lepsze od informacji przekazanych przez Główny Urząd Statystyczny.
fabryka aluminium

Zgodnie z danymi Europejskiego Urzędu Statystycznego, produkcja przemysłowa w krajach Unii Europejskiej w czerwcu zwiększyła się o 9,1% w porównaniu z majem. Największe zmiany dotyczą tzw. dóbr konsumpcyjnych trwałych, czyli m.in. elektroniki, sprzętów gospodarstwa domowego i mebli – tu wzrost wyniósł 20,2%. Wartość rynku maszyn i urządzeń używanych w fabrykach powiększyła się o 14,2%, a surowców przetwarzanych w czasie produkcji – o 6,5%. Lepiej jest również w branżach spożywczej i odzieżowej (w sumie +5,6%) oraz energetycznej (+1,7%). W zestawieniu z majem w czerwcu przemysł najszybciej rozwijał się na Słowacji (+21,7%), na Węgrzech (+17,1%) i w Rumunii (+16,3%). Najsłabiej wypadły Belgia (-1,4%) oraz Finlandia (-0,8%).

Produkcja przemysłowa w krajach UE i strefie euro
(Produkcja przemysłowa w krajach UE i w strefie euro – graf. Eurostat)

Porównanie z VI 2019

Zestawienie rok do roku wykazuje jednak spadek produkcji przemysłowej w UE o 12,3%. Najbardziej ucierpieli wytwórcy sprzętów i materiałów wykorzystywanych przy produkcji innych dóbr (odpowiednio: -16,4 i -11,9%). Branża energetyczna odnotowała 9% spadek, a sektor związany z trwałymi artykułami konsumenckimi – 7,5%. Produkcja towarów nietrwałych zmniejszyła się o 6%. Największe uszczuplenia w wytwórstwie dotyczą gospodarek Portugalii (-14,8%), Niemiec i Hiszpanii (-14,1% w obu państwach). Jedynym krajem Unii Europejskiej o dodatnim wskaźniku jest Irlandia (+4,5%) – według irlandzkiego Central Statistics Office, to zasługa nowoczesnych branż: chemicznej, elektronicznej i elektrycznej, a także medycznej, które wzrosły o 12,5% rdr. Dzięki nim udało się zniwelować blisko 15% spadek produkcji z sektorów tradycyjnych.

Produkcja przemysłowa krajów UE w czerwcu, zestawienie rdr
(Produkcja przemysłowa krajów UE w czerwcu, zestawienie rdr – graf. Eurostat)

Dane dla Polski – Eurostat, GUS i IHS Markit

Według Eurostatu, produkcja przemysłowa w Polsce wzrosła o 9,9% w zestawieniu z majem, ale spadła o 4,4% rok do roku. Dane uwzględniają sezonowe wyrównanie, zatem nie zawierają odchyleń od trendów czy różnic w czasie pracy w poszczególnych miesiącach. Wskaźniki opracowane przez europejską pracownię są minimalnie lepsze od informacji podanych przez Główny Urząd Statystyczny (+9,7% mdm, -4,9% rdr). Z kolei firma IHS Markit opublikowała raport dotyczący aktywności finansowej polskiego sektora przemysłowego, który w czerwcu osiągnął 47,2 punktu i w porównaniu z majem wzrósł o 6,4, w zestawieniu z czerwcem 2019 spadł natomiast o 1,2 punktu. Opracowanie obejmuje lipiec – PMI (Purchasing Managers’ Index) wyniósł wtedy 52,8 i po raz pierwszy od października 2018 roku przekroczył próg neutralności, czyli 50 punktów, co sygnalizuje poprawę sytuacji w polskim przemyśle.

5G 6G Agile AI AR Automatyzacja Big data Blockchain Cloud computing Cyberbezpieczeństwo Digital twin DIH Dojrzałość cyfrowa Drony Druk 3D Edge computing Egzoszkielety Energetyka Fabryka przyszłości Finansowanie Fotowoltaika GOZ Human augmentation ICT IIoT Konkursy Koronawirus Logistyka ML Motoryzacja MŚP NCBR PPP Pracownicy 4.0 Prawo Przemysł 4.0 R&D Roboty Startupy VR Wodór