Lipiec w przemyśle na plusie

  • 0 ponad 6% w ubiegłym miesiącu w zestawieniu z czerwcem zwiększyła się w Polsce wartość sprzedana przemysłu.
  • W porównaniu w lipcem 2019 roku zmiana wyniosła +0,2%.
  • Najlepsze wyniki odnotowały branże produkujące m.in. meble i elektronikę: prawie +23%.
  • Spadki, według danych Głównego Urzędu Statystycznego, dotknęły przedsiębiorstw energetycznych oraz producentów maszyn.
fabryka napojów

W lipcu wartość sprzedana przemysłu wzrosła o 1,1% rok do roku, nawet po wyrównaniu sezonowym (czyli bez odchyleń od trendów i różnic w czasie pracy) pozostała dodatnia i wyniosła 0,2%. Również w zestawieniu z czerwcem wytwórcy wysłali na rynek więcej towarów (o 3,4%, a po wyeliminowaniu czynników sezonowych – o 6,2%). Dane za lipiec drugi miesiąc z rzędu (po wcześniejszych dużych spadkach spowodowanych pandemią) okazały się lepsze od prognoz, które zakładały spadek o ok. 1-2%. Zdaniem Ministerstwa Rozwoju w sierpniu wartość sprzedana przemysłu powinna ponownie wzrosnąć dzięki poprawie sytuacji w branżach spożywczej i motoryzacyjnej.

Branże

Od początku roku najbardziej, bo o 22,9%, zwiększyła się produkcja trwałych dóbr konsumpcyjnych (np. mebli czy elektroniki). Korzystny trend jest widoczny też w przypadku dóbr nietrwałych (jedzenia, napojów czy ubrań) oraz zaopatrzeniowych (surowców używanych do produkowania innych towarów). Z kolei 7% spadek dotyczy sektora energetycznego, a 3,3% – maszyn i urządzeń wykorzystywanych w procesach wytwórczych. Jeśli chodzi o poszczególne branże, produkcja sprzedana w lipcu była wyższa u producentów mebli, wyrobów elektronicznych i elektrycznych, artykułów drewnianych czy przedmiotów z tworzyw sztucznych. Za to firmy z dziedzin: węglowej, koksowniczej, metalowej i maszynowej odnotowały spadki.

(Dynamika produkcji sprzedanej w poszczególnych branżach – graf. GUS)

Dane za czerwiec

GUS w czerwcu informował o wzroście produkcji sprzedanej o 0,5% rok do roku i o 13,9% w zestawieniu z majem. Zmiany w poszczególnych kategoriach dóbr kształtowały się podobnie do lipca – spadki (choć większe) dotyczyły wytwórstwa maszyn i urządzeń oraz branży energetycznej. Dane urzędu statystycznego po wyrównaniu sezonowym, czyli wzrost o 9,7% mdm i spadek o 4,9% rdr, były podobne do informacji Eurostatu (+9,9% mdm, -4,4% rdr). Z kolei firma IHS Markit opublikowała raporty o aktywności finansowej polskiego sektora przemysłowego, w których wskaźnik PMI osiągnął 47,2 punktu w czerwcu i 52,8 w lipcu (wówczas po raz pierwszy od października 2018 roku przekroczył 50-punktowy próg neutralności oznaczający poprawę sytuacji w sektorze).

5G 6G Agile AI AR Automatyzacja Big data Blockchain Cloud computing Cyberbezpieczeństwo Digital twin DIH Dojrzałość cyfrowa Drony Druk 3D Edge computing Egzoszkielety Energetyka Fabryka przyszłości Finansowanie Fotowoltaika GOZ Human augmentation ICT IIoT Konkursy Koronawirus Logistyka ML Motoryzacja MŚP NCBR PPP Pracownicy 4.0 Prawo Przemysł 4.0 R&D Roboty Startupy VR Wodór