Przejdź do treści

Bariery transformacji przemysłu: zła wewnętrzna koordynacja w firmach i złożoność danych


  • Około połowy ankietowanych producentów za najważniejsze uważa redukcję kosztów działalności i wdrażanie nowoczesnych rozwiązań.
  • 1/4 planuje dopiero transformację cyfrową, a działania pilotażowe podjęło 17% przedsiębiorstw.
  • Najpoważniejszymi barierami dla zmian są niewłaściwa koordynacja pomiędzy działami w przedsiębiorstwach i złożoność gromadzonych danych.
  • W badaniu „Przedsiębiorstwa przemysłowe na drodze do biznesu opartego na danych” przeprowadzonym przez IDC wzięło udział 200 menadżerów z Niemiec i Szwajcarii.

Obniżenie kosztów produkcji jest priorytetem dla niemieckich i szwajcarskich wytwórców, co potwierdziło 55% pytanych. Dalej są innowacje w produktach i usługach, na które stawia 49 procent firm, zwiększenie sprzedaży akcentuje 40%, a 42% wskazuje poprawianie customer experience. Dla ok. 40% przedsiębiorców ważna jest personalizacja wyrobów i bardziej czytelne informacje produktowe.

Połowa producentów zaplanowała transformację cyfrową

Co czwarty ankietowany mówi, że jego przedsiębiorstwo weszło w etap planowania cyfrowej zmiany. 16% jest w stadium oceny przygotowanych projektów, natomiast działania pilotażowe prowadzi 36% firm. Kolejny krok, dotyczący wdrażania rozwiązań w całej organizacji, wykonało 13% przedsiębiorstw. Największą trudnością dla 45% szwajcarskich i niemieckich przemysłowców okazuje się być brak koordynacji zadań realizowanych przez działy IT i inne jednostki. Według 40% wprowadzania nowych rozwiązań nie ułatwia stale rosnąca ilość i złożoność gromadzony danych, a także coraz większa liczba produktów, których dotyczą. Ankietowani przyznają, że w przekształcaniu przedsiębiorstw przeszkadza im brak doświadczenia w zarządzaniu zmianą i definiowaniu kluczowych wskaźników efektywności.

Zalecenia dotyczące przekształceń w firmach

Zdaniem autorów raportu, organizacje decydujące się na transformację cyfrową w długiej perspektywie będą lepiej spełniały potrzeby klientów. Dokument zawiera rekomendacje obejmujące przeprojektowanie rozwoju produktu, przygotowanie analizy biznesowej i spójnego modelu danych. Wśród zaleceń można znaleźć także propozycję wdrożenia platformy cyfrowej do zarządzania wszystkimi danymi w firmie.

Badanie „Przedsiębiorstwa przemysłowe na drodze do biznesu opartego na danych”

Raport przygotowała firma analityczno-doradcza International Data Corporation na zlecenie Dassault Systèmes (o francuskim koncernie pisaliśmy już przy okazji platformy Open COVID-19 Community i w artykule o digital twin w wątku o systemie smart city wykorzystywanym w Singapurze). Na pytania odpowiedzieli menadżerowie z 200 przedsiębiorstw przemysłowych z Niemiec i Szwajcarii. Największa grupa respondentów, 36%, zajmuje się budową maszyn i urządzeń, 13% to przedstawiciele firm z branży chemicznej i farmaceutycznej, natomiast zajmujący się obróbką metali stanowili 12 procent badanych.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na