Przejdź do treści

Jakie technologie są istotne dla polskich startupów?


  • 33% młodych firm w Polsce angażuje się w projekty związane ze sztuczną inteligencją.
  • Dużą rolę w rozwoju przedsiębiorstw odegrają pojazdy autonomiczne i sieć 5G.
  • Wnioski pochodzą z badania prowadzonego przez infuture.institute i Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Prawie co trzeci polski startup zajmuje się rozwiązaniami opartymi na sztucznej inteligencji, działalność co czwartego obejmuje smart living, czyli nowoczesne rozwiązania wspierające codzienne życie ludzi. 78% młodych firm deklaruje, że ich aktywność wpisuje się w trendy obecnie rządzące rynkiem, a 76% podkreśla zainteresowanie kierunkami dopiero zyskującymi na popularności. Ponad połowa respondentów już teraz inwestuje w dziedziny, które upowszechnią się najwcześniej za 5 lat.

Kierunki o największym znaczeniu dla młodych firm

Przedstawiciele startupów przewidują, że wpływ na ich przedsiębiorstwa będą miały: interfejs mózg-komputer, czyli bezpośrednia komunikacja pomiędzy mózgiem a urządzeniami, zastosowanie AR, VR czy IoT w służbie zdrowia, analiza i interpretacja danych oraz wdrażanie sztucznej inteligencji. Ankietowani wskazywali także biodesign, tj. produkowanie materiałów z żywych organizmów takich jak bakterie i glony. Największe znaczenie przypisują pojazdom autonomicznym, sieci piątej generacji, elektrycznej mobilności oraz poszukiwaniu alternatywy dla plastiku.

Mapa trendów 2020

infuture.institute w Mapie trendów 2020 wyodrębnia 54 kierunki w pięciu kategoriach – 22 dotyczą nowych technologii. Znalazły się tam: komputery kwantowe, stworzenie kodeksu sztucznej inteligencji, asystenci głosowi, transport autonomiczny, cyfrowe odwzorowania rzeczywistych obiektów, oraz starania o zachowanie jak największej prywatności użytkowników sieci. Badanie na podstawie publikacji we współpracy z instytutem przeprowadziła Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w grudniu ubiegłego roku. Uczestniczyło w nim 370 przedsiębiorstw działających na rynku nie dłużej niż 5 lat. Odpytywane startupy wcześniej korzystały ze wsparcia dwóch Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 – Inteligentny Rozwój oraz Polska Wschodnia.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na