Przejdź do treści

Jakie technologie są istotne dla polskich startupów?


Prawie co trzeci polski startup zajmuje się rozwiązaniami opartymi na sztucznej inteligencji, działalność co czwartego obejmuje smart living, czyli nowoczesne rozwiązania wspierające codzienne życie ludzi. 78% młodych firm deklaruje, że ich aktywność wpisuje się w trendy obecnie rządzące rynkiem, a 76% podkreśla zainteresowanie kierunkami dopiero zyskującymi na popularności. Ponad połowa respondentów już teraz inwestuje w dziedziny, które upowszechnią się najwcześniej za 5 lat.

(Mapa trendów 2020; czerwonym kolorem zaznaczono kierunki uwzględnione w badaniu – graf. infuture.institute, PARP)

Kierunki o największym znaczeniu dla młodych firm

Przedstawiciele startupów przewidują, że wpływ na ich przedsiębiorstwa będą miały: interfejs mózg-komputer, czyli bezpośrednia komunikacja pomiędzy mózgiem a urządzeniami, zastosowanie AR, VR czy IoT w służbie zdrowia, analiza i interpretacja danych oraz wdrażanie sztucznej inteligencji. Ankietowani wskazywali także biodesign, tj. produkowanie materiałów z żywych organizmów takich jak bakterie i glony. Największe znaczenie przypisują pojazdom autonomicznym, sieci piątej generacji, elektrycznej mobilności oraz poszukiwaniu alternatywy dla plastiku.

vr
(graf. Getty Images)

Mapa trendów 2020

infuture.institute w Mapie trendów 2020 wyodrębnia 54 kierunki w pięciu kategoriach – 22 dotyczą nowych technologii. Znalazły się tam: komputery kwantowe, stworzenie kodeksu sztucznej inteligencji, asystenci głosowi, transport autonomiczny, cyfrowe odwzorowania rzeczywistych obiektów, oraz starania o zachowanie jak największej prywatności użytkowników sieci. Badanie na podstawie publikacji we współpracy z instytutem przeprowadziła Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w grudniu ubiegłego roku. Uczestniczyło w nim 370 przedsiębiorstw działających na rynku nie dłużej niż 5 lat. Odpytywane startupy wcześniej korzystały ze wsparcia dwóch Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 – Inteligentny Rozwój oraz Polska Wschodnia.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na