Przejdź do treści

Firmy produkcyjne powalczą o tytuł Fabryki Przyszłości


  • Zapowiadamy rywalizację, w której wystartują nowoczesne, polskie zakłady produkcyjne.
  • Członkowie kapituły konkursu wyłonią fabryki udanie wdrażające rozwiązania w zakresie cyfryzacji.
  • Celem inicjatywy Platformy Przemysłu Przyszłości jest promocja dobrych praktyk w zakresie transformacji oraz inspirowanie i wspieranie polskich przedsiębiorstw w rozwoju w kierunku przemysłu 4.0.

Organizujemy konkurs dla firm z sektora przemysłowego – pod nazwą Fabryka Przyszłości. Zakłady, które wezmą udział w rywalizacji, zostaną ocenione przez ekspertów pod kątem jakości cyfryzacji i postępów we wdrażaniu nowych rozwiązań. Stopień zaawansowania prześwietlą specjaliści z doświadczeniem w stosowaniu metodyki ADvanced MAnufacturing, opracowanej żeby pomagać małym i średnim firmom w transformacji do standardów przemysłu 4.0. Zwycięzcy konkursu otrzymają tytuły Fabryki Przyszłości, nagrody specjalne oraz wyróżnienia. O szczegółach wkrótce poinformujemy szerzej.

Na czym polega ADvanced MAnufacturing?

Europejskie Centrum Wspierania Zaawansowanej Produkcji wymienia w metodologii ADMA obszary istotne w procesie zmian. Są to m.in.:

  • fabryka cyfrowa, czyli zakład, w którym ludzie, maszyny i produkty dzielą się ze sobą informacjami o wszystkich etapach procesów wytwarzania
  • kompleksowa inżynieria zorientowana na klienta, której celem jest realizacja oczekiwań konsumentów w stosunku do produktów w całym cyklu życia towarów lub usług
  • organizacja skupiona na człowieku, wykorzystująca indywidualne różnice do budowania organizacyjnej przewagi, a w priorytetach uwzględniająca zdrowie, bezpieczeństwo i samopoczucie pracowników.

W sumie ADMA określa siedem obszarów, które w naszym serwisie opisywał w artykule pt. „7 kroków do zaawansowanej produkcji w fabryce przyszłości” prof. Mariusz Hetmańczyk.

W stronę przemysłu 4.0

Konkurs ma stanowić wsparcie i zachętę dla małych i średnich firm, wdrażających nowoczesne rozwiązania technologiczne. Do najistotniejszych barier, które utrudniają przedsiębiorstwom rozwój cyfrowy, należą: brak kompetencji wewnątrz zespołu, wiedzy o dostępnych systemach oraz informacji o źródłach finansowania transformacji. Podobne przeszkody wskazywali m.in. respondenci badań IDG dotyczących chmury obliczeniowej i dojrzałości cyfrowej, jak również menadżerowie pytani o podobną problematykę przez Deloitte. Ideą, która stoi za konkursem Fabryka Przyszłości organizowanym przez Platformę Przemysłu Przyszłości, jest promowanie w przedsiębiorstwach wiedzy o przemyśle 4.0, zachęcanie do technologicznego rozwoju i promocja liderów w tej dziedzinie.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na