Przejdź do treści

Jest nowy raport o dojrzałości cyfrowej polskich firm


  • Najpoważniejsze trudności, na jakie wskazują menadżerowie IT, to brak kompetencji i trudność w zmierzeniu efektów cyfryzacji.
  • Ochrona danych i logistyka są dziedzinami, które będą najszybciej doinwestowywane w ciągu kolejnych dwóch lat.
  • Raport „Dojrzałość technologiczna polskich firm” zbiera wyniki badania przeprowadzonego przez IDG na zlecenie S&T.

Uczestnicy badania łączą cyfrową transformację przede wszystkim ze zmianą sposobu działalności, który umożliwi pełne wykorzystanie nowoczesnych technologii. Automatyzacja procesów produkcyjnych i wprowadzanie narzędzi informatycznych w przedsiębiorstwach to skojarzenia niemal połowy respondentów. Wśród zalet przekształceń menadżerowie wymieniają podejmowanie decyzji w oparciu o dane, do których wcześniej nie mieli dostępu (75 proc.) i zwiększenie elastyczności procesów w firmach (71 proc.).

Ankietowani wskazują, jakie mają obawy w związku z cyfryzacją. Pierwszą jest brak kompetencji pracowników do obsługi tego procesu, ale wydatki na szkolenia zespołu tylko w jednej piątej firm przekraczają 4 proc. kosztu zatrudnionej osoby. Mniej na ten cel przeznacza 44 proc. organizacji, a w pozostałych miejscach pracownicy dokształcają się na własną rękę. Drugą obawą są wysokie koszty zmian. 59 proc. przyznaje, że brakuje im pieniędzy na zaplanowane inwestycje, ale mimo to, stopniowo zamierzają realizować projekty obejmujące Przemysł 4.0. Kwoty, o których mowa, zazwyczaj wynoszą mniej niż milion złotych. Nakłady przekraczające 10 mln przewiduje 17 proc. ankietowanych, a w tej grupie większy udział mają duże zakłady. Ponad 40 proc. respondentów niepokoi, że trudno najpierw oszacować, a potem zmierzyć efekty przeobrażeń.

Raport pokazuje też, na których obszarach informatyzacji firmy zamierzają skupić się w ciągu najbliższych dwóch lat. Na pierwszym miejscu (39 proc.) badani wymieniają logistykę i sprzedaż ex aequo z bezpieczeństwem i ochroną informacji. Podium zamykają analityka, finanse i kontroling. Decyzje, czy i jakie kwoty przeznaczyć na te działania, połowa ankietowanych podejmuje z rocznym wyprzedzeniem. Jednak aż 47 proc. wszelkie inicjatywy realizuje ad hoc, w zależności od potrzeb.

Publikację przygotowały S&T, Hewlett Packard Enterprise i Infor. Wyniki opracowano na podstawie badania opinii prowadzonego przez IDG Poland we wrześniu i październiku. W samej ankiecie, prowadzonej przez internet i telefonicznie, wzięło udział 251 menadżerów IT oraz reprezentantów średnich i dużych przedsiębiorstw.

Szkolenie osób zarządzających cyfrową zmianą w firmach to też jedno z działań prowadzonych przez Platformę Przemysłu Przyszłości. Od października organizujemy w całej Polsce warsztaty obejmujące m.in. zagadnienia z zakresu sztucznej inteligencji, wirtualnej rzeczywistości, chmury obliczeniowej i blockchainu w zastosowaniach produkcyjnych. Aktualna tura kursów zakończy się w grudniu, w niektórych terminach mamy jeszcze wolne miejsca – szczegółowy kalendarz, rejestrację i program można znaleźć w dziale Wydarzenia.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na