Co zawiera plan rozwoju AI w Polsce?

  • „Polityka rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce” określa cele związane z wprowadzaniem sztucznej inteligencji do użytku w firmach, na uczelniach i w administracji.
  • Porusza również wpływ – pozytywny i negatywny – na rynek pracy oraz analizuje etyczne aspekty SI.
  • Sprawdzamy, co znalazło się w dokumencie przyjętym przez Komitet Rady Ministrów ds. Cyfryzacji.
AI

„Polityka rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce” opisuje cele związane z wdrażaniem sztucznej inteligencji w ciągu najbliższych lat. Dokument dzieli zadania na 6 obszarów dotyczących gospodarki, społeczeństwa i nauki oraz zakłada stworzenie centrum koordynacyjnego, które będzie monitorowało wprowadzanie AI. Zapisy konsultowano od września ubiegłego roku, rząd chce przyjąć je na przełomie obecnego i przyszłego miesiąca.

AI w przedsiębiorstwach

Autorzy „Polityki” sugerują stymulowanie popytu i podaży na produkty wykorzystujące sztuczną inteligencję, m.in. przez uruchomienie finansowania technologii w rolnictwie, przemyśle, transporcie i energetyce. Proponują zmiany w zakresie podatków dla przedsiębiorstw inwestujących w rozwiązania bazujące na SI i opracowanie standardów udostępniania danych używanych do testowania algorytmów. Cele średniookresowe – do 2027 roku – zakładają zwiększenie liczby firm dostarczających oprogramowanie z AI, dzięki usuwaniu barier prawnych, tworzeniu funduszy inwestycyjnych czy działaniu programu szkoleń dla kadry zarządzającej.

(graf. Getty Images)

Nauka

„Polityka rozwoju SI” zakłada upowszechnienie korzystania z tego rodzaju rozwiązań na wszystkich etapach edukacji – od wczesnoszkolnej (zastosowania AI) do studiów (praktyczne wykorzystanie algorytmów). W szkołach powinny pojawić się też pilotażowe zajęcia z kodowania w języku Python, nauczyciele mają dostać program rozwoju swoich kwalifikacji, a SI będzie popularyzowana jako narzędzie do prac badawczych.

Społeczeństwo

Dodatkowo autorzy dokumentu chcą określić, które z zawodów mogą zniknąć z rynku pracy z powodu szerokiego stosowania SI. Następnie zamierzają przygotować strategię szkoleń ułatwiających przekwalifikowanie pracowników. Z kolei działania, które mają zapobiec wybieraniu profesji niedostosowanych do nowoczesnego rynku, to doradztwo zawodowe, promowanie kierunków obejmujących nowe technologie i przygotowanie prawa pod kątem elastycznych form pracy.

(fot. Getty Images)

Etyczna AI

„Polityka” przewiduje wspieranie badań nad etyką AI i przygotowanie regulacji związanych z tym zagadnieniem. Kwestie etycznej sztucznej inteligencji porusza także Komisja Europejska w „Białej Księdze AI” – dokument skupia się m.in. na tzw. ekosystemie zaufania, czyli zapewnieniu, że używanie sztucznej inteligencji będzie zgodne z unijnym prawem. Na brak właściwych przepisów zwracają uwagę przedsiębiorcy z Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, Norwegii i Islandii, co pokazało opisywane przez nas badanie Ipsosu.

5G 6G Agile AI AR Automatyzacja Big data Blockchain Cloud computing Cyberbezpieczeństwo Digital twin DIH Dojrzałość cyfrowa Drony Druk 3D Edge computing Egzoszkielety Energetyka Fabryka przyszłości Finansowanie Fotowoltaika GOZ Human augmentation ICT IIoT Konkursy Koronawirus Logistyka ML Motoryzacja MŚP NCBR PPP Pracownicy 4.0 Prawo Przemysł 4.0 R&D Roboty Startupy VR Wodór