Przejdź do treści

Co zawiera plan rozwoju AI w Polsce?


  • „Polityka rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce” określa cele związane z wprowadzaniem sztucznej inteligencji do użytku w firmach, na uczelniach i w administracji.
  • Porusza również wpływ – pozytywny i negatywny – na rynek pracy oraz analizuje etyczne aspekty SI.
  • Sprawdzamy, co znalazło się w dokumencie przyjętym przez Komitet Rady Ministrów ds. Cyfryzacji.

„Polityka rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce” opisuje cele związane z wdrażaniem sztucznej inteligencji w ciągu najbliższych lat. Dokument dzieli zadania na 6 obszarów dotyczących gospodarki, społeczeństwa i nauki oraz zakłada stworzenie centrum koordynacyjnego, które będzie monitorowało wprowadzanie AI. Zapisy konsultowano od września ubiegłego roku, rząd chce przyjąć je na przełomie obecnego i przyszłego miesiąca.

AI w przedsiębiorstwach

Autorzy „Polityki” sugerują stymulowanie popytu i podaży na produkty wykorzystujące sztuczną inteligencję, m.in. przez uruchomienie finansowania technologii w rolnictwie, przemyśle, transporcie i energetyce. Proponują zmiany w zakresie podatków dla przedsiębiorstw inwestujących w rozwiązania bazujące na SI i opracowanie standardów udostępniania danych używanych do testowania algorytmów. Cele średniookresowe – do 2027 roku – zakładają zwiększenie liczby firm dostarczających oprogramowanie z AI, dzięki usuwaniu barier prawnych, tworzeniu funduszy inwestycyjnych czy działaniu programu szkoleń dla kadry zarządzającej.

Nauka

„Polityka rozwoju SI” zakłada upowszechnienie korzystania z tego rodzaju rozwiązań na wszystkich etapach edukacji – od wczesnoszkolnej (zastosowania AI) do studiów (praktyczne wykorzystanie algorytmów). W szkołach powinny pojawić się też pilotażowe zajęcia z kodowania w języku Python, nauczyciele mają dostać program rozwoju swoich kwalifikacji, a SI będzie popularyzowana jako narzędzie do prac badawczych.

Społeczeństwo

Dodatkowo autorzy dokumentu chcą określić, które z zawodów mogą zniknąć z rynku pracy z powodu szerokiego stosowania SI. Następnie zamierzają przygotować strategię szkoleń ułatwiających przekwalifikowanie pracowników. Z kolei działania, które mają zapobiec wybieraniu profesji niedostosowanych do nowoczesnego rynku, to doradztwo zawodowe, promowanie kierunków obejmujących nowe technologie i przygotowanie prawa pod kątem elastycznych form pracy.

Etyczna AI

„Polityka” przewiduje wspieranie badań nad etyką AI i przygotowanie regulacji związanych z tym zagadnieniem. Kwestie etycznej sztucznej inteligencji porusza także Komisja Europejska w „Białej Księdze AI” – dokument skupia się m.in. na tzw. ekosystemie zaufania, czyli zapewnieniu, że używanie sztucznej inteligencji będzie zgodne z unijnym prawem. Na brak właściwych przepisów zwracają uwagę przedsiębiorcy z Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, Norwegii i Islandii, co pokazało opisywane przez nas badanie Ipsosu.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na