Przejdź do treści

Zaglądamy do unijnej białej księgi rozwoju AI


  • Komisja Europejska opublikowała dokument, który ma określać zasady prac nad sztuczną inteligencją i jej wykorzystywaniem.
  • Biała księga powinna pomóc stworzyć reguły wspierające szczególnie małe i średnie firmy we wprowadzaniu inteligentnych rozwiązań.
  • Publiczna dyskusja nad założeniami potrwa do 31 maja, KE chce, żeby włączyli się w nią reprezentanci przedsiębiorstw.

Urzędnikom zależy na jednolitych przepisach dotyczących AI, umożliwiających rozwój technologii na rynku Starego Kontynentu. W związku z tym powstała biała księga AI, która do połowy maja będzie przedmiotem publicznej dyskusji. KE zaprosiła do rozmów wszystkich zainteresowanych projektem – nie tylko instytucje, ale też przedsiębiorców.

Jakie korzyści ze stosowania AI?

Autorzy dokumentu przekonują, że Europa może połączyć swój technologiczny i przemysłowy potencjał z infrastrukturą cyfrową oraz stać się światowym liderem gospodarki opartej na danych, tworząc odpowiednie ramy prawne. W ten sposób AI powinna np. poprawić system transportowy i pomóc przedsiębiorcom w wytwarzaniu nowych produktów. Używanie sztucznej inteligencji ma dodatkowo obniżyć koszty świadczenia usług, również te ekologiczne.

Zawartość białej księgi

Na białą księgę AI składają się ramy polityczne dotyczące działań krajowych i wspólnotowych. Dokument opisuje współpracę sektora prywatnego i publicznego prowadzącą do powstania tzw. ekosystemu doskonałości, który pomoże bezpiecznie rozwijać sztuczną inteligencję służącą ludziom. Komisja Europejska koncentruje się zwłaszcza na wdrożeniach w sektorze MŚP. Jej zdaniem, niezbędne są działania R&D i tworzenie zachęt do włączania algorytmów AI w systemy firm. Biała Księga skupia się także na „ekosystemie zaufania”, czyli zapewnieniu, że używanie sztucznej inteligencji, szczególnie w zakresie praw podstawowych i konsumenckich, będzie zgodne z europejskim prawem.

Sztuczna inteligencja i etyka

Etyka AI od dawna jest przedmiotem debat w wielu krajach. Pod koniec ubiegłego roku Australia przygotowała zasady zarządzania ryzykiem związanym z algorytmami uczenia maszynowego. Z kolei w Watykanie powstał manifest opisujący etyczną sztuczną inteligencję – apel mają podpisać prezesi koncernów pracujących nad rozwojem tej technologii, m.in. IBM i Microsoft.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na