Zaglądamy do unijnej białej księgi rozwoju AI

  • Komisja Europejska opublikowała dokument, który ma określać zasady prac nad sztuczną inteligencją i jej wykorzystywaniem.
  • Biała księga powinna pomóc stworzyć reguły wspierające szczególnie małe i średnie firmy we wprowadzaniu inteligentnych rozwiązań.
  • Publiczna dyskusja nad założeniami potrwa do 31 maja, KE chce, żeby włączyli się w nią reprezentanci przedsiębiorstw.
ai, analysis, artificial intelligence, automation, big data, brain, business, cg, cloud computing, communication, computer graphics, concept, creative, cyber, deep learning, digital transformation, ed

Urzędnikom zależy na jednolitych przepisach dotyczących AI, umożliwiających rozwój technologii na rynku Starego Kontynentu. W związku z tym powstała biała księga AI, która do połowy maja będzie przedmiotem publicznej dyskusji. KE zaprosiła do rozmów wszystkich zainteresowanych projektem – nie tylko instytucje, ale też przedsiębiorców.

Jakie korzyści ze stosowania AI?

Autorzy dokumentu przekonują, że Europa może połączyć swój technologiczny i przemysłowy potencjał z infrastrukturą cyfrową oraz stać się światowym liderem gospodarki opartej na danych, tworząc odpowiednie ramy prawne. W ten sposób AI powinna np. poprawić system transportowy i pomóc przedsiębiorcom w wytwarzaniu nowych produktów. Używanie sztucznej inteligencji ma dodatkowo obniżyć koszty świadczenia usług, również te ekologiczne.

grafika prezentująca mózg z procesorem wewnątrz
(graf. Adobe Stock)

Zawartość białej księgi

Na białą księgę AI składają się ramy polityczne dotyczące działań krajowych i wspólnotowych. Dokument opisuje współpracę sektora prywatnego i publicznego prowadzącą do powstania tzw. ekosystemu doskonałości, który pomoże bezpiecznie rozwijać sztuczną inteligencję służącą ludziom. Komisja Europejska koncentruje się zwłaszcza na wdrożeniach w sektorze MŚP. Jej zdaniem, niezbędne są działania R&D i tworzenie zachęt do włączania algorytmów AI w systemy firm. Biała Księga skupia się także na „ekosystemie zaufania”, czyli zapewnieniu, że używanie sztucznej inteligencji, szczególnie w zakresie praw podstawowych i konsumenckich, będzie zgodne z europejskim prawem.

(graf. Adobe Stock)

Sztuczna inteligencja i etyka

Etyka AI od dawna jest przedmiotem debat w wielu krajach. Pod koniec ubiegłego roku Australia przygotowała zasady zarządzania ryzykiem związanym z algorytmami uczenia maszynowego. Z kolei w Watykanie powstał manifest opisujący etyczną sztuczną inteligencję – apel mają podpisać prezesi koncernów pracujących nad rozwojem tej technologii, m.in. IBM i Microsoft.