Ipsos zbadał, ile polskich i europejskich firm używa na co dzień AI

  • Na Starym Kontynencie ponad 40% przedsiębiorstw korzysta z algorytmów sztucznej inteligencji.
  • W naszym kraju to ponad 1/3 firm.
  • Najczęściej po rozwiązania z AI sięgają duże przedsiębiorstwa. Te, które mają już za sobą wdrożenia, zazwyczaj chcą wprowadzać kolejne systemy bazujące na sztucznej inteligencji.
  • Równocześnie 22% pytanych nie jest pewnych lub nie zna definicji SI.
  • Opracowanie zlecone przez Komisję Europejską powstało w oparciu o odpowiedzi przedsiębiorców z UE, Wielkiej Brytanii, Norwegii i Islandii.
sztuczna inteligencja

78% przedsiębiorców z badanych krajów wie, czym jest sztuczna inteligencja, 15% nie ma pewności, a pozostali przyznają, że nie wiedzą. W swojej działalności sztuczną inteligencję stosuje 42% firm, dominują duże organizacje, które częściej niż MŚP korzystają z co najmniej dwóch technologii opartych o AI. 40% przedsiębiorców nie planuje używania algorytmów uczenia maszynowego, a 18% zamierza wprowadzić SI w ciągu dwóch najbliższych lat. Autorzy analizy zalecają jednak ostrożne traktowanie tych wskaźników, uzasadniając, że AI często stanowi uzupełnienie optymalizacji procesów i jest wprowadzana przy okazji innych rozwiązań. 56% firm mających za sobą pierwsze wdrożenia chce zwiększać ich liczbę, za to 4% zakłada ograniczenie.

(Plany zmniejszania lub zwiększania liczby rozwiązań korzystających z AI – graf. KE)

Poszczególne branże i kraje

Najchętniej ze sztucznej inteligencji korzystają firmy zajmujące się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, wśród nich blisko 2/3 używa co najmniej jednego tego typu systemu. Dalej mamy branżę edukacyjną (49%), 47% wyniki zanotowały przedsiębiorstwa z sektorów: zdrowia, pracy socjalnej oraz wytwarzania. Różnice pomiędzy dziedzinami (oprócz ICT) a średnią nie są duże – średni wskaźnik, przypomnijmy, to 42%. Większa rozbieżność pojawia się dopiero, gdy mowa o firmach planujących wdrożenia – najmniej (6%) jest ich w sektorze ropy naftowej i gazu, najwięcej (27%) w branżach finansowej i gospodarowania odpadami.

(Stosowanie AI w sektorach – graf. KE)

Większe dysproporcje pojawiają się, kiedy porównamy między sobą kraje. W Czechach 61% firm deklaruje używanie AI, na Cyprze i w Estonii – 27%, w Polsce – 34%. W przypadku pytania o stosowanie co najmniej dwóch technologii z algorytmami SI stawkę zamyka Irlandia z 14%, wyprzedza ją Estonia (15%), a przedsiębiorcy z Cypru, Polski i Włoch notują ten sam wynik – 18%. Liderują pod tym względem Czechy (40%), Austria (37%) i Litwa (34%).

(Używanie technologii z AI w poszczególnych krajach – graf. KE)

Jakie są przeszkody?

Przedsiębiorcy tłumaczą, że używanie AI utrudniają im przepisy dotyczące wymiany danych, a także brak generalnych regulacji w sprawie korzystania ze sztucznej inteligencji. Wymieniają brak finansowego wsparcia wdrożeń i niewielkie zaufanie ludzi do nowych technologii. Zapytani o to, co jest problemem wewnątrz organizacji, zaznaczyli, że mają kłopoty z zatrudnianiem specjalistów oraz z wysokimi kosztami i brakiem kompetencji wśród aktualnych pracowników.

(Przeszkody wewnątrz organizacji – graf. KE)

O badaniu

Dokument „European enterprise survey on the use of technologies based on artificial intelligence” został opracowany na podstawie ankiet prowadzonych przez Ipsos. W badaniu udział wzięło 9640 przedsiębiorców z Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, Norwegii i Islandii. Opracowanie raportu zleciła Komisja Europejska, żeby wykorzystać go jako punkt odniesienia w przyszłych analizach i monitorować rynek. KE przygotowuje również przepisy porządkujące stosowanie SI, jednym z pierwszych kroków w tym procesie było wstępne opracowanie tzw. Białej Księgi AI. Instytucja unijna zakończyła publiczne konsultacje w sprawie tego dokumentu, uwagi zgłosiło 1250 osób.

5G 6G Agile AI AR Automatyzacja Big data Blockchain Cloud computing Cyberbezpieczeństwo Digital twin DIH Dojrzałość cyfrowa Drony Druk 3D Edge computing Egzoszkielety Energetyka Fabryka przyszłości Finansowanie Fotowoltaika GOZ Human augmentation ICT IIoT Konkursy Koronawirus Logistyka ML Motoryzacja MŚP NCBR PPP Pracownicy 4.0 Prawo Przemysł 4.0 R&D Roboty Startupy VR Wodór