Przejdź do treści

Ipsos zbadał, ile polskich i europejskich firm używa na co dzień AI


  • Na Starym Kontynencie ponad 40% przedsiębiorstw korzysta z algorytmów sztucznej inteligencji.
  • W naszym kraju to ponad 1/3 firm.
  • Najczęściej po rozwiązania z AI sięgają duże przedsiębiorstwa. Te, które mają już za sobą wdrożenia, zazwyczaj chcą wprowadzać kolejne systemy bazujące na sztucznej inteligencji.
  • Równocześnie 22% pytanych nie jest pewnych lub nie zna definicji SI.
  • Opracowanie zlecone przez Komisję Europejską powstało w oparciu o odpowiedzi przedsiębiorców z UE, Wielkiej Brytanii, Norwegii i Islandii.

78% przedsiębiorców z badanych krajów wie, czym jest sztuczna inteligencja, 15% nie ma pewności, a pozostali przyznają, że nie wiedzą. W swojej działalności sztuczną inteligencję stosuje 42% firm, dominują duże organizacje, które częściej niż MŚP korzystają z co najmniej dwóch technologii opartych o AI. 40% przedsiębiorców nie planuje używania algorytmów uczenia maszynowego, a 18% zamierza wprowadzić SI w ciągu dwóch najbliższych lat. Autorzy analizy zalecają jednak ostrożne traktowanie tych wskaźników, uzasadniając, że AI często stanowi uzupełnienie optymalizacji procesów i jest wprowadzana przy okazji innych rozwiązań. 56% firm mających za sobą pierwsze wdrożenia chce zwiększać ich liczbę, za to 4% zakłada ograniczenie.

Poszczególne branże i kraje

Najchętniej ze sztucznej inteligencji korzystają firmy zajmujące się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, wśród nich blisko 2/3 używa co najmniej jednego tego typu systemu. Dalej mamy branżę edukacyjną (49%), 47% wyniki zanotowały przedsiębiorstwa z sektorów: zdrowia, pracy socjalnej oraz wytwarzania. Różnice pomiędzy dziedzinami (oprócz ICT) a średnią nie są duże – średni wskaźnik, przypomnijmy, to 42%. Większa rozbieżność pojawia się dopiero, gdy mowa o firmach planujących wdrożenia – najmniej (6%) jest ich w sektorze ropy naftowej i gazu, najwięcej (27%) w branżach finansowej i gospodarowania odpadami.

Większe dysproporcje pojawiają się, kiedy porównamy między sobą kraje. W Czechach 61% firm deklaruje używanie AI, na Cyprze i w Estonii – 27%, w Polsce – 34%. W przypadku pytania o stosowanie co najmniej dwóch technologii z algorytmami SI stawkę zamyka Irlandia z 14%, wyprzedza ją Estonia (15%), a przedsiębiorcy z Cypru, Polski i Włoch notują ten sam wynik – 18%. Liderują pod tym względem Czechy (40%), Austria (37%) i Litwa (34%).

Jakie są przeszkody?

Przedsiębiorcy tłumaczą, że używanie AI utrudniają im przepisy dotyczące wymiany danych, a także brak generalnych regulacji w sprawie korzystania ze sztucznej inteligencji. Wymieniają brak finansowego wsparcia wdrożeń i niewielkie zaufanie ludzi do nowych technologii. Zapytani o to, co jest problemem wewnątrz organizacji, zaznaczyli, że mają kłopoty z zatrudnianiem specjalistów oraz z wysokimi kosztami i brakiem kompetencji wśród aktualnych pracowników.

O badaniu

Dokument „European enterprise survey on the use of technologies based on artificial intelligence” został opracowany na podstawie ankiet prowadzonych przez Ipsos. W badaniu udział wzięło 9640 przedsiębiorców z Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, Norwegii i Islandii. Opracowanie raportu zleciła Komisja Europejska, żeby wykorzystać go jako punkt odniesienia w przyszłych analizach i monitorować rynek. KE przygotowuje również przepisy porządkujące stosowanie SI, jednym z pierwszych kroków w tym procesie było wstępne opracowanie tzw. Białej Księgi AI. Instytucja unijna zakończyła publiczne konsultacje w sprawie tego dokumentu, uwagi zgłosiło 1250 osób.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na