Przejdź do treści

Bariery wdrożeń według producentów rozwiązań przemysłu 4.0


  • Twórcy systemów nowoczesnej wytwórczości uważają, że największą przeszkodą technologiczną jest brak współpracy pomiędzy działami OT i IT.
  • Natomiast najtrudniej przezwyciężyć trudności wynikające z kultury organizacyjnej.
  • Główną motywacją firm planujących digitalizację jest wytwarzanie lepszych produktów.
  • Podsumowujemy wyniki badania firmy Molex prowadzonego wśród przedstawicieli przedsiębiorstw opracowujących rozwiązania z zakresu industry 4.0.

Zdaniem ponad 40% ankietowanych, firmy nie wdrażają nowych rozwiązań, bo liderzy czują się komfortowo z tradycyjnymi podejściami, a poniesienie kolejnych nakładów chcą poprzedzić maksymalizacją zysków ze wcześniejszych inwestycji. 35% badanych sygnalizuje trudności w znalezieniu analityków danych, a niemal co 3 widzi problem w strukturach organizacyjnych, które są przeszkodą dla odpowiedniego przepływu danych. Respondenci uważają, że przezwyciężenie barier związanych z kulturą danej firmy jest najtrudniejsze.

Problemy związane z modelem biznesowym i technologiami

Wysokie koszty przedsięwzięć z dziedziny przemysłu 4.0, trudny do oceny zwrot z inwestycji, a także zbyt duża ilość danych potrzebnych do podjęcia właściwych decyzji, to jedne z najczęstszych przeszkód związanych z modelem biznesowym. Jeśli chodzi o kwestie techniczne utrudniające wdrożenia, respondenci najczęściej wskazywali na funkcjonujące oddzielnie infrastruktury działów technologii operacyjnej i informatycznej, zbyt restrykcyjne protokoły komunikacyjne, oraz za bardzo ograniczony zdalny dostęp. Część zwróciła uwagę, że – w przeciwieństwie do tradycyjnych rozwiązań – systemy chmurowe i aplikacje do analizy danych nie pasują do procesów przedsiębiorstw.

Powody inicjatyw p4.0 w przedsiębiorstwach

Połowa respondentów zakłada, że efekty inwestycji ich kontrahentów będą widoczne w ciągu 5 lat. Zdaniem pozostałych na rezultaty trzeba poczekać dłużej. Badani wśród motywacji swoich klientów wymieniają: tworzenie lepszych produktów, redukcję kosztów wytwarzania, wzrost przychodów, oferowanie towarów w niższych cenach, a także skrócenie czasu wprowadzania wyrobów na rynek. Natomiast sami liczą na to, że ich rozwiązania spowodują zwiększenie wydajności maszyn i elastyczności produkcji, optymalizację działań oraz bardziej przemyślane decyzje poprzedzone wizualizacjami inwestycji. 22% ankietowanych uważa, że pandemia nie ma wpływu na inicjatywy z dziedziny industry 4.0, według 43% oddziaływanie jest pozytywne, dla reszty – negatywne.

O raporcie

Opracowanie pt. „The state of industry 4.0” przygotowało przedsiębiorstwo Molex, które zajmuje się produkcją systemów łączności. Publikacja prezentuje wyniki badania prowadzonego w czerwcu, w którym wzięli udział przedstawiciele firm zatrudniających co najmniej 500 osób. Większość respondentów pracuje w Ameryce Północnej. Co 5 ankietowany pracuje w zespołach badań i rozwoju, 15% zajmuje się inżynierią, po 13% – procesami wytwarzania i opracowywaniem strategii organizacji.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na