Przejdź do treści

120 mln zł rocznie dla firm w tarapatach – nowe przepisy


  • Weszła w życie ustawa, która zakłada finansowe wsparcie dla przedsiębiorców przygotowujących się do restrukturyzacji lub likwidacji działalności.
  • Przepisy przewidują krótkoterminowe pożyczki umożliwiające utrzymanie funkcjonowania w czasie przeprowadzania zmian.
  • Wsparcie zostało zaplanowane na 10 lat.

Obowiązuje już prawo o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorstw. Przepisy zakładają coroczne (do 2029 roku) przeznaczenie 120 milionów złotych z budżetu państwa na wsparcie firm, które są w trudnej sytuacji ekonomicznej. Chodzi o to, by podmioty planujące w związku z kryzysem głębokie zmiany lub nawet likwidację działalności mogły jednak nadal funkcjonować. Pomoc dostaną w formie pożyczki przyznawanej maksymalnie na 6 miesięcy, a jej wysokość będzie zależała od sytuacji przedsiębiorcy – górną granicę wsparcia wyznaczy kwota niezbędna do prowadzenia działalności operacyjnej. Jeśli okaże się, że czas udzielania pomocy jest za krótki albo kwota zbyt niska, małe i średnie firmy otrzymają jeszcze perspektywę dodatkowej pożyczki oraz wydłużenia spłaty do 18 miesięcy. Duże przedsiębiorstwa również dostaną wsparcie – do czasu opracowania planu restrukturyzacji lub przeprowadzenia likwidacji.

Pomoc w powrocie na rynek

Nowe przepisy przewidują tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne dla MŚP, które pomoże im prowadzić działalność gospodarczą do momentu odzyskania rynkowej konkurencyjności. O tę pomoc mogą także starać się firmy, które są w lepszej sytuacji, ale mają kłopoty z płynnością finansową. Wysokość dofinansowania będzie dopasowana do konkretnego przedsiębiorstwa, a czas spłaty wyniesie 18 miesięcy. Ustawa mówi też o wsparciu dla firm, które opracowały plan zmian, ale samodzielnie nie dadzą rady go sfinansować. Kolejny z przygotowanych mechanizmów może przyjąć postać pożyczki lub objęcia akcji, udziałów czy obligacji. Decyzjami o przyznaniu pieniędzy, akceptacją programów restrukturyzacji i pomocą w ich wdrożeniu zajmie się Agencja Rozwoju Przemysłu.

121 miliardów

Ustawa jest częścią tzw. Polityki Nowej Szansy, której rola to zapobieganie niewypłacalności, ratowanie firm, tworzenie możliwości rozwoju, ale równocześnie uproszczenie procedury upadłościowej. W planach umieszczono doradztwo i pomoc psychologiczną dla przedsiębiorców, którzy chcą wrócić do biznesu. Nowe przepisy, podobnie jak „tarcza antykryzysowa”, mają wesprzeć gospodarkę w trudnym okresie spowodowanym pandemią koronawirusa. Podobny cel przyświecał tzw. tarczy finansowej, instrumentowi z subwencjami i pożyczkami dla firm ze zmniejszonym obrotem. Dotychczas z programów ogłoszonych w związku z epidemią państwo wypłaciło przedsiębiorcom około 121 miliardów złotych.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na