Przejdź do treści

120 mln zł rocznie dla firm w tarapatach – nowe przepisy


Obowiązuje już prawo o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorstw. Przepisy zakładają coroczne (do 2029 roku) przeznaczenie 120 milionów złotych z budżetu państwa na wsparcie firm, które są w trudnej sytuacji ekonomicznej. Chodzi o to, by podmioty planujące w związku z kryzysem głębokie zmiany lub nawet likwidację działalności mogły jednak nadal funkcjonować. Pomoc dostaną w formie pożyczki przyznawanej maksymalnie na 6 miesięcy, a jej wysokość będzie zależała od sytuacji przedsiębiorcy – górną granicę wsparcia wyznaczy kwota niezbędna do prowadzenia działalności operacyjnej. Jeśli okaże się, że czas udzielania pomocy jest za krótki albo kwota zbyt niska, małe i średnie firmy otrzymają jeszcze perspektywę dodatkowej pożyczki oraz wydłużenia spłaty do 18 miesięcy. Duże przedsiębiorstwa również dostaną wsparcie – do czasu opracowania planu restrukturyzacji lub przeprowadzenia likwidacji.

kobieta w zakładzie pracy
(fot. Getty Images)

Pomoc w powrocie na rynek

Nowe przepisy przewidują tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne dla MŚP, które pomoże im prowadzić działalność gospodarczą do momentu odzyskania rynkowej konkurencyjności. O tę pomoc mogą także starać się firmy, które są w lepszej sytuacji, ale mają kłopoty z płynnością finansową. Wysokość dofinansowania będzie dopasowana do konkretnego przedsiębiorstwa, a czas spłaty wyniesie 18 miesięcy. Ustawa mówi też o wsparciu dla firm, które opracowały plan zmian, ale samodzielnie nie dadzą rady go sfinansować. Kolejny z przygotowanych mechanizmów może przyjąć postać pożyczki lub objęcia akcji, udziałów czy obligacji. Decyzjami o przyznaniu pieniędzy, akceptacją programów restrukturyzacji i pomocą w ich wdrożeniu zajmie się Agencja Rozwoju Przemysłu.

ludzie pracujący w fabryce obuwia
(fot. Getty Images)

121 miliardów

Ustawa jest częścią tzw. Polityki Nowej Szansy, której rola to zapobieganie niewypłacalności, ratowanie firm, tworzenie możliwości rozwoju, ale równocześnie uproszczenie procedury upadłościowej. W planach umieszczono doradztwo i pomoc psychologiczną dla przedsiębiorców, którzy chcą wrócić do biznesu. Nowe przepisy, podobnie jak „tarcza antykryzysowa”, mają wesprzeć gospodarkę w trudnym okresie spowodowanym pandemią koronawirusa. Podobny cel przyświecał tzw. tarczy finansowej, instrumentowi z subwencjami i pożyczkami dla firm ze zmniejszonym obrotem. Dotychczas z programów ogłoszonych w związku z epidemią państwo wypłaciło przedsiębiorcom około 121 miliardów złotych.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się: