Przejdź do treści

Zaproszenie do składania ofert na realizację badania typu Social Network Analysis

Ofertę (Załącznika nr 1 – Formularz Oferty) należy przesłać e-mailem na adres: zamowienia@fppp.gov.pl w terminie do dnia 9 lipca 2021 r. do godz. 16:00. Oferty złożone po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.