Przejdź do treści

Wskaźnik PMI w lutym wyniósł 54,7 punktu


  • To wzrost o 0,2 pkt w porównaniu ze styczniem.
  • Poprawa sytuacji wynika m.in. z napływu nowych zamówień.
  • Menadżerowie biorący udział w badaniu firmy IHS Markit, borykają się z brakiem ludzi i produktów potrzebnych w procesach wytwarzania.

Szybszy rozwój sektora wytwórczego w Polsce w lutym wynika ze wzrostu produkcji i większej liczby nowych zamówień krajowych i zagranicznych – diagnozują eksperci IHS Markit. Jak dodają, 20 miesiąc z rzędu wyniki utrzymują się powyżej progu neutralnego równego 50 punktów, co wskazuje na dobrą sytuację w branży. Jeśli chodzi o miniony miesiąc, odczyt PMI (Purchasing Managers’ Index) wzrósł z 54,5 w styczniu do 54,7 punktu w lutym.

Niedobry ludzi i środków produkcji

Część respondentów comiesięcznego badania IHS Markit prowadzonego wśród menadżerów, sygnalizowała brak mocy przerobowych zarówno przez brak pracowników wynikający z zakażeń COVID-19, jak i niedobory materiałów spowodowane m.in. opóźnieniami w dostawach środków produkcji. Wyższy poziom popytu przełożył się na aktywność zakupową, a także dłuższy czas dostaw. W lutym spowolnił się wzrost cen – był najsłabszy w ciągu ostatnich 11 miesięcy. Przemysłowcy, w miarę możliwości, zwiększają zapasy.

Produkcja przemysłowa w styczniu

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, produkcja przemysłowa w pierwszym miesiącu roku zwiększyła się o 16,4% rok do roku i 4,2% miesiąc do miesiąca. Poprawa sytuacji dotyczy wszystkich głównych grupowań, przy czym największe wzrosty dotyczą dóbr związanych z energią i zaopatrzeniowych, tj. towarów, surowców i półproduktów używanych do produkcji. GUS w ramach głównych grupować monitoruje 34 działy przemysłowe – spośród nich 33 odnotowały w styczniu wzrost.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na