Przejdź do treści

Trwają konsultacje w sprawie Białej Księgi Polskiego Przemysłu


  • Dokument będzie częścią Polityki Przemysłowej Polski opracowywanej przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii.
  • Pomysły i uwagi związane z sektorem produkcyjnym można zgłaszać do 31 stycznia.
  • Biała Księga zostanie wykorzystana do przygotowywania zmian prawnych i mechanizmów wsparcia firm.

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii przygotowuje Politykę Przemysłową Polski do 2030 roku, której celem są m.in.: rozwój wytwórczości, poprawa konkurencyjności i uodpornienie gospodarki na kryzysy. Główne kierunki rozwojowe nowych założeń to:

  • cyfryzacja, która udoskonala wszystkie etapy działalności – od projektowania wyrobów do transformacji modeli biznesowych,
  • bezpieczeństwo związane z odtworzeniem produkcji (zarówno w Polsce, jak i Europie) leków i wyrobów medycznych,
  • lokalizacja produkcji zakładająca skrócenie łańcuchów dostaw, zróżnicowanie źródeł surowców i półproduktów,
  • zielony ład, czyli zrównoważona gospodarka,
  • nowoczesne społeczeństwo, które do sprawnego działania wymaga uaktualniania lub zmiany umiejętności pracowników.

Biała Księga Polskiego Przemysłu

Częścią nowej polityki przemysłowej będzie Biała Księga Polskiego Przemysłu, która powstanie na podstawie rozmów z przedsiębiorcami, specjalistami, naukowcami i organizacjami pozarządowymi. Pierwszy etap konsultacji potrwa do 31 stycznia i można wziąć w nim udział wypełniając formularz na stronie MRPiT. Pytania dotyczą ogólnych i specyficznych dla poszczególnych gałęzi przemysłu problemów z funkcjonowaniem branży, narzędzi potrzebnych do rozwoju firmy i podnoszenia kwalifikacji pracowników oraz słabych i silnych stron konkretnego podmiotu. Odpowiedzi posłużą do opracowania dokumentu, natomiast końcowe wnioski i rekomendacje, jak podkreśla wicepremier i minister rozwoju, pracy i technologii, Jarosław Gowin, staną się podstawą do niezbędnych zmian legislacyjnych, a także posłużą do zbudowania najpełniejszego katalogu instrumentów wsparcia poszczególnych branż.

Plan dla Pracy i Rozwoju

Nowa polityka przemysłowa, w ramach której powstaje Biała Księga, jest elementem Planu dla Pracy i Rozwoju, czyli pakietu rozwiązań mających ułatwić prowadzenie i rozwój działalności gospodarczej. Instrumenty dzielą się na trzy grupy – pierwsza dotyczy bezpośredniej pomocy udzielanej np. w związku z Tarczą Antykryzysową, Tarczą Branżową, poprzez nieodpłatne szkolenia czy refundację kosztów stanowisk pracy. Druga jest skierowana do przedsiębiorców, których firmy okazały się nierentowne lub wymagają zmiany modeli biznesowych. Z kolei w trzeciej grupie znalazły się m.in. granty na inwestycje, bony na innowacje, czy wsparcie dla startupów, a zatem mechanizmy ułatwiające unowocześnianie firm lub wchodzenie na rynek.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na