Przejdź do treści

Przepisy Tarczy Branżowej weszły w życie


  • Firmy mogą skorzystać ze świadczenia postojowego, zwolnienia ze składek ZUS oraz dotacji w wysokości 5 tysięcy złotych.
  • Przepisy przewidują ułatwienia w zatrudnianiu pracowników.
  • Z nowych mechanizmów skorzystają przedsiębiorcy zajmujący się m.in. sprzedażą detaliczną i edukacją.

Już działają przepisy tzw. Tarczy Branżowej. Zgodnie z nimi przedsiębiorcy mogą wnioskować o zwolnienie ze składek ZUS za listopad, jeśli przychód był niższy o 40% w porównaniu z listopadem 2019 roku. Podobny warunek dotyczy świadczenia postojowego w wysokości 80% minimalnego wynagrodzenia, choć w tym przypadku spadek może dotyczyć też października. Dla mikro i małych przedsiębiorców przepisy przewidują dotacje w wysokości 5 tysięcy złotych udzielane przez powiatowe urzędy pracy na podstawie zgłoszeń w serwisie praca.gov.pl. Według obecnych szacunków z dofinansowania skorzysta około 240 tysięcy firm, które otrzymają łącznie 1,2 miliarda złotych. Od 19 grudnia, czyli od wejścia w życie ustawy, wnioski o dotacje na pokrycie bieżących kosztów działalności złożyło ponad 6 tysięcy przedsiębiorców.

Dofinansowanie wynagrodzeń i ułatwienia w zatrudnianiu

Tarcza Branżowa przewiduje świadczenia o wartości 2 tysięcy złotych dla pracowników zatrudnionych co najmniej przez 3 miesiące przed złożeniem wniosku i otrzymujących  pensję przekraczającą 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału (wg danych Głównego Urzędu Statystycznego). Jeśli chodzi o zatrudnianie nowych osób, przepisy umożliwiają pracę na stanowisku administracyjno-biurowym w nowej firmie bez potrzeby przeprowadzenia badań lekarskich, o ile wcześniejsze są aktualne. Regulacja dotyczy też pracowników na innych stanowiskach – do tej pory musieli zrobić badania, jeśli przerwa w zatrudnieniu wyniosła 30 dni, teraz termin jest wydłużony do 180 dni.

Sektory objęte tarczą branżową

Z nowych form pomocy mogą korzystać firmy zajmujące się m.in. sprzedażą detaliczną, edukacją, hotelarstwem, turystyką czy gastronomią. Pełna lista jest dostępna w serwisie Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. Według szacunków, z mechanizmów skorzysta około 270 tysięcy przedsiębiorstw, a łączna kwota wsparcia wyniesie ponad 4,5 miliarda złotych. Nowe rozwiązania dotyczą trzech miesięcy, ale w razie potrzeby rząd podejmie decyzję o ich przedłużeniu na kolejny okres. W razie konieczności przepisy będą rozszerzane na dodatkowe branże. Jak zaznacza MRPiT, do tej pory przedsiębiorcy skorzystali ze wsparcia o wartości 165 miliardów złotych.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na