wzrost pensji

Produkcja przemysłowa – +7%, wynagrodzenia – +13%