wynagrodzenia w przedsiębiorstwach

Produkcja przemysłowa – +7%, wynagrodzenia – +13%