Uniwersytet Jagielloński

Dostawcy Przemysłu 4.0 zagnieździli się na południu… i zaskakują!
kobieta przed komputerem
Ankieta: Uczniowie szkół średnich a technologie przyszłości