Orlen S.A.

zysk tabela
Prawie 12 mld zł zysku Orlenu