Przejdź do treści

fotokataliza

Odtwarzanie procesu fotosyntezy pozwoli pozyskać surowce energetyczne na masową skalę