DPIiN

Wicepreses Piotr Biber
II posiedzenie Dolnośląskiej Regionalnej Rady Przemysłu Przyszłości