Przejdź do treści

Zakończono nabór wniosków do Szkoły lidera 4.0


Nabór wniosków do Szkoły lidera 4.0 został zakończony. Dziękujemy za nadesłane zgłoszenia. Już wkrótce skontaktujemy się z osobami, które spełniły wymagania rekrutacji. Szkoła lidera 4.0 to stacjonarny, kompleksowy kurs szkoleniowy, który kierujemy do kadry menadżerskiej wysokiego i średniego szczebla w branżach produkcyjnych, głównie w sektorze MŚP. Jej celem jest przygotowanie przedstawicieli krajowych przedsiębiorstw do skutecznego zaplanowania procesu transformacji cyfrowej firm w kierunku stosowania rozwiązań wzmacniających konkurencyjność w nowoczesnej gospodarce.

Dlaczego warto wziąć udział w projekcie?

W ramach projektu budujemy u menadżerów kompetencje do kreowania liderów cyfryzacji w ich firmach. Program Szkoły Lidera został stworzony we współpracy z Polską Siecią Hubów Innowacji Cyfrowych, która jest partnerem merytorycznym kursu. Program dzieli się na moduły dotyczące biznesowych i organizacyjnych aspektów transformacji oraz na moduły technologiczne. Kluczowy element kursu stanowi opracowanie założeń do opracowania strategii, czyli roadmapy transformacji cyfrowej w przedsiębiorstwie.

Absolwenci kursu uzyskają wiedzę merytoryczną i praktyczną umożliwiającą zarządzanie projektami transformacji cyfrowej w firmach. Podczas kursu uczestnicy wypracują pod okiem mentorów wstępne strategie cyfryzacji dla przedsiębiorstw, które reprezentują. Przedsiębiorcy mogą również liczyć na wsparcie Platformy Przemysłu Przyszłości w procesie transformacji cyfrowej.

Pamiętaj – udział w Szkole Lidera 4.0 to także szansa na wzmocnienie pozycji firmy na rynku!

Etapy kursu

Zjazdy szkoleniowe – przewidujemy około 80 godzin zajęć, między innymi z zakresu: projektowania nowoczesnych modeli biznesowych, kreowania wartości w gospodarce cyfrowej, zarządzania procesowego, zarządzania zmianą, metod zarządzania projektami, finansowania transformacji cyfrowej, przeglądu głównych technologii przemysłu 4.0 oraz zagadnień smart product, smart factory i service design.

Zjazdy (1-2 dniowe) będą odbywały się w różnych miastach w Polsce, w miejscach, gdzie znajduje się odpowiednie zaplecze szkoleniowe i demonstracyjne (szczególnie w zakresie technologii). Taka formuła spotkań pozwoli na zastosowanie aktywizujących metod kształcenia tj. warsztatów, analizy studiów przypadków, burzy mózgów oraz problem-based learningu.

Szkolenie ADMA – uczestnicy zostaną przeszkoleni do pełnienia roli liderów procesu transformacji w sposób umożliwiający im przeprowadzenie w ich przedsiębiorstwach audytu dojrzałości cyfrowej, czyli skanu dojrzałości cyfrowej (w metodologii ADvanced MAnufacturing). Uczestnicy pod mentorskim nadzorem prowadzących zrealizują skany ADMA, by możliwie precyzyjnie określić poziom zaawansowania swoich przedsiębiorstw w siedmiu obszarach cyfryzacji. Dzięki audytom uczestnicy będą mogli świadomie opracować własne strategie cyfryzacji.

Opracowanie założeń strategii cyfrowej przedsiębiorstwa – jest to zadanie końcowe warunkujące ukończenie kursu, realizowane przez uczestników w oparciu o wyniki skanów dojrzałości cyfrowej oraz kompetencje nabyte w trakcie udziału w programie szkoleniowym.

Ruszamy już jesienią!

Kurs w ramach Szkoły lidera 4.0 rozpocznie się jesienią i potrwa do końca roku. Co więcej, szczegółowy harmonogram zostanie przygotowany w konsultacji z Wami! – tuż po zakończeniu procesu rekrutacji skontaktujemy się z wyłonionymi uczestnikami kursu. Zjazdy szkoleniowe przeprowadzimy formie stacjonarnej w Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu i Radomiu.

Jak aplikować?

Wystarczy, że wyślesz do nas wypełniony wniosek na adres szkolenia@fppp.gov.pl. Wniosek możesz pobrać tutaj

Poznaj zasady uczestnictwa!

Udział w projekcie jest bezpłatny i ma formę wsparcia, które stanowi pomoc publiczną realizowaną w formule pomocy de minimis o intensywności 100%. W kursie może wziąć udział 15 uczestników (tylko jedna osoba z przedsiębiorstwa). O zakwalifikowaniu do Szkoły lidera decyduje kolejność zgłoszeń. Więcej informacji o projekcie znajdziesz tutaj.

Masz więcej pytań? Skontaktuj się z koordynatorem projektu:

Piotr Lis

Tel.: 607 154 559

Email: szkolenia@fppp.gov.pl


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na