Przejdź do treści

Silesia Smart Systems pomoże firmom w transformacji


  • Przedsiębiorcy skorzystają z doradztwa i szkoleń dotyczących digitalizacji procesów.
  • Śląski ośrodek specjalizuje się w robotyce, druku 3D i cyberbezpieczeństwie.
  • W przyszłości Silesia Smart Systems chciałoby stać się Europejskim Hubem Innowacji Cyfrowych.

W Gliwicach działalność rozpoczął ośrodek Silesia Smart Systems, który pomoże przedsiębiorstwom przemysłowym w transformacji cyfrowej. Główne specjalizacje centrum to automatyka, robotyka, cyberbezpieczeństwo oraz druk 3D. Jak podkreśla prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, ośrodek będzie funkcjonował w formule one-stop-shop, czyli jako punkt kompleksowej obsługi:

To da firmom możliwość skorzystania z usług szkoleniowych i doradczych, które przygotują je do transformacji cyfrowej na każdym etapie procesu – precyzuje Janusz Michałek.

Silesia Smart Systems ma siedzibę w budynku gliwickiej podstrefy KSSE.

2 lata pilotażu

Inicjatywa jest kontynuacją Śląskiego Centrum Kompetencji Przemysłu 4.0, będącego konsorcjum KSSE i Politechniki Śląskiej, które przez 2 lata prowadziło pilotaż i współpracowało z wytwórcami. Wnioski z tego okresu, dotyczące m.in. zróżnicowanego poziomu cyfryzacji w firmach i powolnego upowszechniania się technologii, skłoniły obydwie organizacje do zmiany modelu i poszerzenia inicjatywy o kolejnych partnerów: instytuty z Sieci Badawczej Łukasiewicz, akcelerator FundingBox, Agencję Rozwoju Regionalnego w Bielsku-Białej oraz Górnośląską Agencję Przedsiębiorczości i Rozwoju.

Huby Innowacji Cyfrowych

Konsorcjanci w przyszłości chcieliby dołączyć do sieci Europejskich Hubów Innowacji Cyfrowych, która powstanie w ramach unijnego Programu Cyfrowa Europa. Celem EDIH-ów będzie popularyzowanie nowych technologii zarówno w sferze gospodarczej, jak i społecznej. Nowe huby dołączą do krajowych DIH-ów wyłonionych rok temu. W polskiej sieci działają już ośrodki z Krakowa, Wrocławia, Poznania, Gdańska i Warszawy, które specjalizują się m.in. w robotyce, łączności 5G, sztucznej inteligencji, IIoT i chmurze obliczeniowej. Ich zadaniem jest wspieranie firm w stosowaniu tego typu nowoczesnych rozwiązań w celach biznesowych.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na