Przejdź do treści

Do 31 maja można zgłosić koncepcję biznesową dotyczącą sieci EDIH-ów – jak?


  • European Digital Innovation Hubs to ośrodki, które mają wspierać przedsiębiorców w procesie transformacji cyfrowej.
  • W polskiej części budżetu przedsięwzięcia Komisji Europejskiej jest 60 mln euro.
  • Ministerstwo Rozwoju planuje rekrutację do sieci Europejskich Hubów Innowacji Cyfrowych, Platforma Przemysłu Przyszłości będzie integratorem EDIH-ów w Polsce.
  • Opisujemy zasady konsultacji i publikujemy niezbędne dokumenty.

Europejskie Huby Innowacji Cyfrowych powstaną w ramach unijnego Programu Cyfrowa Europa, którego celem jest wprowadzanie nowoczesnych technologii we wszystkich dziedzinach życia – zarówno ekonomicznych, jak i społecznych. Resort Rozwoju ogłasza nabór koncepcji biznesowych ze strony polskich kandydatów, którzy chcą tworzyć EDIH-y. Zgłoszenia z propozycjami modeli funkcjonowania hubów trzeba przygotować według poniższego wzoru i wysłać do 31 maja (adres mailowy jest w dalszej części informacji). Zgłoszenie powinno mieć maksymalnie 20 stron.

Zaplanowany dla Polski budżet to 60 milionów euro, czyli około 270 milionów złotych. Uzupełni go jeszcze krajowa kwota.

Tryb rekrutacji i pytania

Proces wyboru europejskich Hubów Innowacji Cyfrowych jest 2-stopniowy. 1 etap będzie prowadzony w państwach członkowskich Unii Europejskiej, natomiast 2 na szczeblu unijnym. Wymogi, które trzeba uwzględnić, zgłaszając swój akces do sieci EDIH-ów, zostały opisane w dokumencie pt. „Europejskie Huby Innowacji Cyfrowych w Programie Cyfrowa Europa”.

Również do 31 maja można zgłaszać pytania (po angielsku) dotyczące tematów powyższego szkicu. Uwagi zostaną wykorzystane podczas tworzenia kryteriów dla krajowego etapu konkursu. Do ich przesłania należy wykorzystać tabelę, w której są wyszczególnione zagadnienia z polami na: pytania, propozycje zmian i komentarze.

Wszystkie dokumenty trzeba wysłać na adres konkursDIH@mr.gov.pl.

Czym są EDIH-y?

European Digital Innovation Hubs to ośrodki, które mają pomagać przedsiębiorcom w prowadzeniu transformacji cyfrowej. Chodzi docelowo o zwiększenie konkurencyjności firm przez doskonalenie ich modeli biznesowych oraz usprawnianie organizacji. Zgodnie z założeniami KE, huby będą działały w modelu typu one-stop-shop, czyli punktów świadczących kompleksowe wsparcie w swoich regionach. EDIH-y mają pomagać przedsiębiorcom przygotowywać plany przekształceń i ułatwiać dostęp do specjalistycznej wiedzy. Europejskie Huby Innowacji Cyfrowych stworzą też warunki do testowania nowych rozwiązań technologicznych pod kątem produktów i procesów danego przedsiębiorstwa. Jednym z zadań EDIH-ów jest kontaktowanie firm z innowacyjnymi startupami oraz pomoc w zdobyciu finansowania inwestycji związanych z transformacją cyfrową.

Huby innowacji i Platforma Przemysłu Przyszłości

European Digital Innovation Hubs tym samym dołączą do strategicznych działań na rzecz przemysłu 4.0 realizowanych przez krajowe Huby Innowacji Cyfrowych, o których wyłonieniu pisaliśmy ponad pół roku temu. Platforma Przemysłu Przyszłości koordynuje działanie krajowych DIH-ów, wkrótce ośrodki z Gdańska, Krakowa, Poznania, Warszawy i Wrocławia zaczną relacjonować w naszym serwisie swoją aktywność. Będziemy też ściśle współpracowali z przyszłymi EDIH-ami.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na