Przejdź do treści

Specjalista w Zespole Zamówień Publicznych

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna m.in. za wykonywanie czynności proceduralnych związanych z przygotowaniem i prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych i Regulaminie zamówień publicznych obowiązującym w Fundacji. Ponadto, zajmie się przygotowaniem dokumentacji postępowania, opiniowaniem wniosków oraz udzielaniem pracownikom Platformy Przemysłu Przyszłości informacji z zakresu zasad stosowania prawa zamówień publicznych.

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Miejsce pracy: Warszawa
Gotowość podjęcia pracy: od zaraz
Data przyjmowania zgłoszeń: 20 lutego 2022 r.
Data rozstrzygnięcia: 21 lutego 2022 r.