Przejdź do treści

O standaryzacji w przemyśle 4.0


  • W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół ponadpodstawowych i nauczyciele.
  • Temat prac lub scenariuszy lekcji powinien dotyczyć znaczenia norm w procesach produkcyjnych.
  • Patronem inicjatywy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego jest Platforma Przemysłu Przyszłości.

Polski Komitet Normalizacyjny organizuje konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych pod hasłem „Znaczenie norm w rozwoju przemysłu przyszłości”. Celem przedsięwzięcia jest upowszechnianie wiedzy o roli standaryzacji w technologiach wytwarzania i zachęcenie do poruszania w szkołach kwestii norm. Młodzież ma do wyboru 3 kategorie konkursowe:

  • praca tekstowa – np. esej
  • grafika – w dowolnym formacie, prace wykonane tradycyjnymi technikami powinny być zapisane elektronicznie
  • film – maksymalnie 4-minutowy, w formacie .mp4, .mpg lub .avi i uzupełniony o napisy dla osób niesłyszących (w tym przypadku współautorami mogą być 3 osoby).

Rywalizować mogą też nauczyciele, przygotowując scenariusze lekcji o normalizacji.

Zgłoszenia i terminy

Chętni do wzięcia udziału powinni wypełnić w serwisie PKN formularz, prace należy przesłać najpóźniej do 30 kwietnia na adres pknkonkurs@pkn.pl. Zgłoszenia oceni komisja powołana przez organizatora, która przyjrzy się poprawności merytorycznej i metodycznej, a także precyzji i spójności wypowiedzi. Nagrody dla uczniów to sprzęt elektroniczny, dla nauczycieli – bony podarunkowe do zrealizowania w sklepach ze sprzętem RTV. Laureatów mamy poznać w czerwcu. Konkurs z cyklu „Normalizacja i ja” jest organizowany po raz dziewiąty.

Standaryzacja w przemyśle 4.0

O znaczeniu norm w przemyśle 4.0 w czasie Webinaru Przemysłu Przyszłości mówił prof. Dieter Wegener z ZVEI Management Team Industrie 4.0, czyli Niemieckiego Stowarzyszenia Producentów Urządzeń Elektrycznych i Elektronicznych. Ekspert zauważył, że w przypadku „analogowej gospodarki” istnieją utrwalone normy takich organizacji, jak ITU w telekomunikacji, IEC w elektrotechnice czy ISO w przypadku wszystkich dziedzin życia. Natomiast w gospodarce cyfrowej brakuje podobnego usystematyzowania, panuje rozdrobnienie np. w zakresie norm dla usług internetowych i internetu rzeczy. Zmienić ten stan rzeczy planuje Rada Normalizacyjna Przemysłu 4.0 (Standardization Council Industrie 4.0), która wprowadza standardy produkcji cyfrowej w Niemczech, a następnie koordynuje ich wdrażanie również na poziomie międzynarodowym.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na