Przejdź do treści

Nawigator Finansowy

Witaj w wyszukiwarce Nawigatora finansowego!

Za jej pomocą znajdziesz źródła finansowania dla Twoich pomysłów biznesowych w formie dotacji, pożyczki, inwestycji, czy ulgi podatkowej. Wyszukiwarka jest darmowym narzędziem edukacyjnym Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości, którego celem jest budowanie wiedzy i świadomości w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania transformacji cyfrowej przedsiębiorstw.

Wyszukiwarka umożliwia odnalezienie kart opisu dla instrumentów finansowych, które pomogą rozwinąć Twoją firmę. Wybór jednej z 5 kategorii: obszar transformacji, rodzaj pomocy, typ podmiotu, wielkość firmy oraz zakres terytorialny pozwala wyszukać karty, które najbardziej odpowiadają potrzebom użytkownika i za pomocą linka dla ,,organizacja odpowiedzialna” przenieść do źródłowej dokumentacji m. in. regulaminów konkursów, wytycznych, czy innych ważnych dokumentów.  

nowe
Poprawa dostępu do szybkiego internetu

Pieniądze na szybki internet

nowe
Podkarpackie – wsparcie b+r MŚP

Pieniądze na innowacje w GOZ i przemyśle 4.0

Śląskie – Wsparcie MŚP na rzecz transformacji

Pieniądze na dywersyfikację podregionów górniczych

Podkarpackie – badania i rozwój

Pieniądze na badania i rozwój

Małopolska – projekty B+R przedsiębiorstw

Pieniądze na badania i wdrożenia

Automatyzacja i robotyzacja w MŚP

Pieniądze na automatyzację i robotyzację

Ulga na innowacyjnych pracowników

Odliczenie od dochodów wydatków na zatrudnienie ekspertów

Ulga na prototyp

Odliczenie od dochodów wydatków na opracowanie prototypu

Ścieżka SMART

Pieniądze na kompleksowe projekty

← Opis