Przejdź do treści

Nawigator Finansowy

Witaj w wyszukiwarce Nawigatora finansowego!

Za jej pomocą znajdziesz źródła finansowania dla Twoich pomysłów biznesowych w formie dotacji, pożyczki, inwestycji, czy ulgi podatkowej. Wyszukiwarka jest darmowym narzędziem edukacyjnym Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości, którego celem jest budowanie wiedzy i świadomości w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania transformacji cyfrowej przedsiębiorstw.

Wyszukiwarka umożliwia odnalezienie kart opisu dla instrumentów finansowych, które pomogą rozwinąć Twoją firmę. Wybór jednej z 5 kategorii: obszar transformacji, rodzaj pomocy, typ podmiotu, wielkość firmy oraz zakres terytorialny pozwala wyszukać karty, które najbardziej odpowiadają potrzebom użytkownika i za pomocą linka dla ,,organizacja odpowiedzialna” przenieść do źródłowej dokumentacji m. in. regulaminów konkursów, wytycznych, czy innych ważnych dokumentów.  

nowe
Podkarpackie – wsparcie b+r MŚP

Pieniądze na innowacje w GOZ i przemyśle 4.0

Śląskie – Wsparcie MŚP na rzecz transformacji

Pieniądze na dywersyfikację podregionów górniczych

Podkarpackie – badania i rozwój

Pieniądze na badania i rozwój

Małopolska – projekty B+R przedsiębiorstw

Pieniądze na badania i wdrożenia

Automatyzacja i robotyzacja w MŚP

Pieniądze na automatyzację i robotyzację

Rozwój oferty klastrów dla firm

Pieniądze na rozwój usług dla firm

Ulga na innowacyjnych pracowników

Odliczenie od dochodów wydatków na zatrudnienie ekspertów

Ulga na prototyp

Odliczenie od dochodów wydatków na opracowanie prototypu

Ścieżka SMART

Pieniądze na kompleksowe projekty

← Opis