Przejdź do treści

Konferencja ARP: skracanie łańcuchów dostaw i niskie ceny prądu


Podczas panelu rozmówcy podkreślali znaczenie lokalności produkcji, mającej na celu skrócenie łańcuchów dostaw. Wiceprezes ARP, Paweł Kolczyński, przyznał, że nawet jeśli przedsiębiorstwa produkcyjne działające w Europie będą wytwarzać drożej od azjatyckich konkurentów, ich zaletą będzie niższe ryzyko zerwania łańcuchów dostaw, które groziłoby brakiem komponentów i surowców, a w konsekwencji – zatrzymaniem europejskich fabryk:

W 2020 roku podobne problemy kosztowały dużo więcej niż decyzja o zwiększeniu kosztu jednostkowego jakiegoś elementu z powodu przeniesienia jego produkcji np. do Polski. Moim zdaniem, taki proces jest nieodzowny – podkreślał Paweł Kolczyński.

(Paweł Kolczyński – fot. PPP)

Sytuacja przemysłu zależy od cen energii

Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju zwrócił uwagę, że sprawne wytwórstwo potrzebuje niskich cen prądu. Szacunkowy koszt utrzymania konkurencyjności gospodarki to 200 miliardów złotych, co wynika z faktu, że polski przemysł działa w oparciu o konwencjonalne źródła energii. Jednak paradoksalnie zapóźnienie we wdrażaniu odnawialnych źródeł może okazać się zaletą – przekonuje Paweł Borys:

Efektywność nowoczesnych nośników energii poprawia się z roku na rok, więc możemy zacząć inwestycje w obszarze zielonej energii w technologiach, które w coraz mniejszym stopniu potrzebują dofinansowania, bo osiągnęły już wysoką wydajność. W krajach Europy Zachodniej na wsparcie zielonej energii wydano ogromne pieniądze.

(Paweł Borys – fot. PPP)

Temat korzyści z wprowadzania dojrzałych rozwiązań poruszył także drugi z wiceprezesów Agencji Rozwoju Przemysłu, Mateusz Berger. Zaznaczył, że jeszcze kilka lat temu dominowały siłownie wiatrowe o wydajności 8 MW, obecnie ich efektywność wzrosła do 12-15 MW.

Energia w Grupie Azoty

Ceny energii stanowią wyzwanie dla Grupy Azoty – przyznał wiceprezes spółki. Z tego powodu firma podejmuje działania wpisujące się w politykę Zielonego Ładu, m.in. przez produkcję „czystego” wodoru. Grupa Azoty jest największym polskim producentem wodoru szarego (wytwarzanego w ramach procesów wykorzystujących paliwa kopalne), produkując rocznie 420 tysięcy ton surowca:

Obecnie pracujemy nad technologiami zielonego wodoru i amoniaku – wyjaśniał Grzegorz Kądzielawski. – Podejmujemy też inne działania, które mają na celu łagodne przejście przez okres transformacji w kierunku zielonej chemii. Przy okazji są one nakierowane na dbałość o środowisko, jak ma to miejsce w przypadku rolnictwa precyzyjnego, co pozwala nie tylko na wpisanie się w europejski Zielony Ład, ale również szerszą cyfryzację polskiego rolnictwa – rozwijał Grzegorz Kądzielawski, który pełni również funkcję przewodniczącego Rady Platformy Przemysłu Przyszłości.

(Grzegorz Kądzielawski – fot. PPP)

Biała Księga Polskiego Przemysłu

Wiceminister Rozwoju, Pracy i Technologii, Olga Semeniuk, tłumaczyła w dyskusji, że Biała Księga Polskiego Przemysłu (która do końca stycznia jest w konsultacjach) ma wzmocnić sektor małych i średnich przedsiębiorstw, sprzyjać zwiększaniu liczby miejsc pracy w wytwórstwie, ale też wpływać na rozwój automatyzacji i cyfryzacji firm. Z tego powodu powstaje Polski Inkubator Rzemiosła mający na celu dofinansowywanie stypendiów dla niepełnoletnich pracowników czy zakupów nowego sprzętu w przedsiębiorstwach rzemieślniczych (jest ich w kraju około 300 tysięcy). Jak podkreśliła wiceminister, obecnie priorytet to odbudowa założeń gospodarczych i skrócenie łańcuchów dostaw. Olga Semeniuk zakłada, że pierwsze efekty wdrożeń realizowanych w ramach Polskiej Polityki Przemysłowej pojawią się w ciągu 2-3 lat.

30-lecie ARP

Konferencja rozpoczęła cykl wydarzeń organizowanych z okazji 30-lecia Agencji Rozwoju Przemysłu – założonej 25 stycznia 1991 roku po przekształceniu Funduszu Zmian Strukturalnych w Przemyśle. Jednym z początkowych zadań ARP było wsparcie dla przechodzenia od gospodarki zarządzanej centralnie do wolnorynkowej. Jak przypomniał prezes państwowej spółki, Cezariusz Lesisz, Agencja inicjowała powstanie pierwszej w Polsce Specjalnej Strefy Ekonomicznej (w Mielcu). Dziś zajmuje się transferem technologii, leasingiem maszyn i urządzeń oraz działaniami ułatwiającymi eksport na rynki zagraniczne.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na