Przejdź do treści

Komisja Europejska zgodziła się na Tarczę Finansową 2.0


  • Wartość subwencji i pozostałych form wsparcia w ramach programu to 35 miliardów złotych.
  • Z mechanizmów skorzystają wszystkie przedsiębiorstwa zatrudniające pracowników.
  • Przyjmowanie wniosków jest zaplanowany na połowę stycznia.

Komisja Europejska wyraziła zgodę na realizację drugiej Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju. Na program dla firm z branż szczególnie dotkniętych przez pandemię COVID-19 rząd przeznaczy 35 miliardów złotych. Rozpoczęcie przyjmowania wniosków jest zaplanowane na 15 stycznia. Zgodnie z założeniami 3 miliardy trafią do mikro przedsiębiorstw, które w 2020 roku odnotowały spadek obrotów o co najmniej 30% w porównaniu z poprzednim rokiem. Kwota subwencji będzie uzależniona od liczby pracowników i wyniesie maksymalnie 324 tysiące złotych.

MŚP

Pula dla małych i średnich firm to 7 miliardów złotych. Pojedyncza organizacja będzie mogła dostać 3,5 miliona złotych – wartość jest uwarunkowana prognozami kosztów i przychodów, a także wysokością strat. Tu również pomoc będzie skierowana do przedsiębiorstw z obrotami mniejszymi o co najmniej 30% w zestawieniu z poprzednim rokiem. Bezzwrotność subwencji zależy m.in. od utrzymania działalności do 31 grudnia 2021 roku.

Duże przedsiębiorstwa

Przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 250 pracowników będą mogły skorzystać z finansowania płynnościowego i pożyczek preferencyjnych. Innym sposobem wsparcia będą inwestycje zapewniające pieniądze na bieżącą działalność operacyjną, realizowane m.in. za pomocą obejmowania akcji lub udziałów przez Polski Fundusz Rozwoju. Łączna kwota przeznaczona dla dużych firm to 25 miliardów złotych. Szczegółowe informacje na temat nowego programu są dostępne w serwisie PFR.

Podsumowanie pierwszej Tarczy Finansowej

Na pierwszą Tarczę Finansową przeznaczono ponad 150 miliardów złotych, z czego 60,8 miliarda stanowiło bezpośrednie wsparcie finansowe. Z mechanizmów skorzystało 347 tysięcy przedsiębiorstw. Zgodnie z szacunkami, pieniądze umożliwiły utrzymanie 3,2 miliona miejsc pracy. Jak wskazuje Polski Fundusz Rozwoju, efektem działania programu był niski spadek PKB w trzecim kwartale – o 2% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na