Przejdź do treści

Kluczowa staje się umiejętność poszukiwania wiedzy


  • Wykształcenie dla pracodawców jest mniej istotne niż kompetencje miękkie.
  • Zmiany w kulturze organizacji wymagają zaangażowania wszystkich działów i pracowników.
  • Podsumowujemy konferencję „Industry 5.0” zorganizowaną przez Akademię WSB.

O nowym podejściu do studiów, uwzględniającym wyniki badania rynku pracy, które pokazały, że wykształcenie nie jest istotnym kryterium przy zatrudnianiu nowych osób, opowiadała prof. Katarzyna Tobór–Osadnik z Politechniki Śląskiej:

Pracodawcy premiują przede wszystkim takie cechy jak odpowiedzialność, umiejętność współpracy z innymi czy samodyscyplina. Dodatkowo w wielu firmach już teraz nie liczy się know-how tylko know-where, co oznacza, że pracownik nie musi mieć wiedzy, lecz umiejętność jej znalezienia, co jest wyznacznikiem cyfrowego pokolenia. Dlatego zaproponowaliśmy nowy system studiów, podzielony na moduły. Student wybiera jeden z nich, ale po czasie może uznać, że jednak wolałby inny, więc się na niego przepisuje. W ten sposób otrzymuje nie tylko wiedzę merytoryczną, ale również dowiaduje się wiele o samym sobie, swoich predyspozycjach i zainteresowaniach.

W transformację trzeba angażować wszystkich pracowników

Mariusz Bryke, dyrektor zarządzający Kaizen Institute Poland, podkreślał, że nowoczesne technologie nie są długotrwałym źródłem przewagi konkurencyjnej i przybliżył zasady tzw. transformacji kaizen:

Transformacja Kaizen opiera się na trzech założeniach: wszyscy, wszędzie i codziennie. Oznacza to, że w proces transformacji trzeba włączyć wszystkich pracowników i każdą część przedsiębiorstwa, a zmiany muszą być przeprowadzane nieustannie. Oznacza to, że transformacja kaizen opiera się na codziennym wspólnym wysiłku wszystkich pracowników. Zmiany kultury organizacyjnej, kompetencji procesów, będą trwały dłużej niż inwestycja w nowe technologie, ale za to przyniosą długotrwałe skutki. Pracownicy utożsamiają się wówczas z poszczególnymi rozwiązaniami i przyjmują je jako swoje. Jest to polityka wolnego, ale za to konsekwentnego wzrostu i obarczonego niewielkim ryzykiem.

Działania PPP

Rolę Platformy Przemysłu Przyszłości we wspieraniu transformacji polskiej gospodarki w kierunku przemysłu 4.0, inteligentnej robotyzacji i automatyzacji przybliżał członek Zarządu PPP, Dawid Solak. Omówił takie zadania organizacji, jak podnoszenie kompetencji pracowników poprzez szkolenia i webinaria, a także pokazy technologii. Podczas wypowiedzi przypomniał o konkursie Fabryka Przyszłości, którego celem jest znalezienie zakładów będących przykładami najbardziej udanych, wzorowych transformacji.

Konferencja Akademii WSB

Spotkanie „Industry 5.0” zorganizowała Akademia WSB. Celem wydarzenia była wymiana poglądów, spostrzeżeń i doświadczeń w zakresie innowacji, nowoczesnych technologii i przemysłu 4.0. Prelegenci poruszali kwestie współpracy ludzi i maszyn czy wykorzystania sztucznej inteligencji i wprowadzania zmian dostosowujących firmy do wymogów Europejskiego Zielonego Ładu. Jednym z elementów konferencji były prezentacje technologii, m.in. wirtualnej rzeczywistości.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na