Przejdź do treści

Kluczowa staje się umiejętność poszukiwania wiedzy


O nowym podejściu do studiów, uwzględniającym wyniki badania rynku pracy, które pokazały, że wykształcenie nie jest istotnym kryterium przy zatrudnianiu nowych osób, opowiadała prof. Katarzyna Tobór–Osadnik z Politechniki Śląskiej:

Pracodawcy premiują przede wszystkim takie cechy jak odpowiedzialność, umiejętność współpracy z innymi czy samodyscyplina. Dodatkowo w wielu firmach już teraz nie liczy się know-how tylko know-where, co oznacza, że pracownik nie musi mieć wiedzy, lecz umiejętność jej znalezienia, co jest wyznacznikiem cyfrowego pokolenia. Dlatego zaproponowaliśmy nowy system studiów, podzielony na moduły. Student wybiera jeden z nich, ale po czasie może uznać, że jednak wolałby inny, więc się na niego przepisuje. W ten sposób otrzymuje nie tylko wiedzę merytoryczną, ale również dowiaduje się wiele o samym sobie, swoich predyspozycjach i zainteresowaniach.

(graf. K. Tobór-Osadnik)

W transformację trzeba angażować wszystkich pracowników

Mariusz Bryke, dyrektor zarządzający Kaizen Institute Poland, podkreślał, że nowoczesne technologie nie są długotrwałym źródłem przewagi konkurencyjnej i przybliżył zasady tzw. transformacji kaizen:

Transformacja Kaizen opiera się na trzech założeniach: wszyscy, wszędzie i codziennie. Oznacza to, że w proces transformacji trzeba włączyć wszystkich pracowników i każdą część przedsiębiorstwa, a zmiany muszą być przeprowadzane nieustannie. Oznacza to, że transformacja kaizen opiera się na codziennym wspólnym wysiłku wszystkich pracowników. Zmiany kultury organizacyjnej, kompetencji procesów, będą trwały dłużej niż inwestycja w nowe technologie, ale za to przyniosą długotrwałe skutki. Pracownicy utożsamiają się wówczas z poszczególnymi rozwiązaniami i przyjmują je jako swoje. Jest to polityka wolnego, ale za to konsekwentnego wzrostu i obarczonego niewielkim ryzykiem.

(graf. Getty Images)

Działania PPP

Rolę Platformy Przemysłu Przyszłości we wspieraniu transformacji polskiej gospodarki w kierunku przemysłu 4.0, inteligentnej robotyzacji i automatyzacji przybliżał członek Zarządu PPP, Dawid Solak. Omówił takie zadania organizacji, jak podnoszenie kompetencji pracowników poprzez szkolenia i webinaria, a także pokazy technologii. Podczas wypowiedzi przypomniał o konkursie Fabryka Przyszłości, którego celem jest znalezienie zakładów będących przykładami najbardziej udanych, wzorowych transformacji.

(graf. PPP)

Konferencja Akademii WSB

Spotkanie „Industry 5.0” zorganizowała Akademia WSB. Celem wydarzenia była wymiana poglądów, spostrzeżeń i doświadczeń w zakresie innowacji, nowoczesnych technologii i przemysłu 4.0. Prelegenci poruszali kwestie współpracy ludzi i maszyn czy wykorzystania sztucznej inteligencji i wprowadzania zmian dostosowujących firmy do wymogów Europejskiego Zielonego Ładu. Jednym z elementów konferencji były prezentacje technologii, m.in. wirtualnej rzeczywistości.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na