Przejdź do treści

Jest projekt przepisów o 0%, tzw. estońskim podatku CIT – do 23 sierpnia można zgłaszać uwagi


  • Zapowiedź takiego rozwiązania pojawiła się w czerwcu, teraz Ministerstwo Finansów przedstawia szczegóły podatkowych zmian dla przedsiębiorstw.
  • 0% CIT ma skłonić małe i średnie firmy do kupowania maszyn, narzędzi i pojazdów.
  • Według prognoz, modyfikacja prawa powinna spowodować powstanie 120 tysięcy nowych miejsc pracy i wzrost PKB o 2%.

Jak już pisaliśmy, Ministerstwo Finansów przygotowało zmianę przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych, której wejście w życie jest planowane na początku przyszłego roku. Z 0% CIT-u skorzystają MŚP o przychodach nieprzekraczających 50 milionów złotych, z czego mniej niż 50% stanowią przychody pasywne (czyli bez stałego angażowania własnej pracy). Warunkiem jest wydawanie zysków na cele ujęte w Klasyfikacji Środków Trwałych w grupach od 3 do 8, a zatem chodzi o: kotły i maszyny energetyczne, urządzenia specjalistyczne oraz ogólnego zastosowania, urządzenia techniczne, środki transportu, a także pozostałe narzędzia, przyrządy i wyposażenie. Projekt wskazuje konieczny 15% wzrost nakładów inwestycyjnych mierzony w 2-letnich okresach (nie mniej niż o 20 tysięcy złotych), w przypadku rozliczenia w okresie 4-letnim wzrost powinien sięgnąć 33% (i co najmniej 50 tysięcy złotych).

Zasady 0% CIT-u

„Estoński CIT” jest propozycją dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych z osobami fizycznymi jako udziałowcami (lub akcjonariuszami), ale pod warunkiem, że nie mają udziałów w innych firmach. Ograniczenie w kwestii rodzaju działalności wynika z ich jednakowego opodatkowania w standardowym systemie CIT. Firmy, które chcą skorzystać z nowego modelu, powinny zatrudniać co najmniej 3 pracowników na cały etat. Wybór wariantu zaczerpniętego z nadbałtyckiego kraju będzie dobrowolny, a przedsiębiorcy mogą się na niego zdecydować na 4 lata z możliwością przedłużenia na identyczny okres, pod warunkiem spełniania w dalszym ciągu kryteriów. Natomiast, żeby zrezygnować z 0% CIT-u, trzeba przesłać taką informację w deklaracji podatkowej. Więcej szczegółów publikuje serwis Ministerstwa Finansów, a do 23 sierpnia resort przyjmuje jeszcze uwagi do opisywanego podatkowego pomysłu.

Skutki

Kancelaria Premiera szacuje, że zmiana dotycząca daniny powinna pomóc w powstaniu 120 tysięcy miejsc pracy, dla budżetu państwa ta operacja stanowi koszt ok. 4,35 miliarda złotych. Polski Instytut Ekonomiczny w raporcie „Estoński CIT dla Polski” zaznacza, że 0% podatek wpłynie na budowanie własnych kapitałów spółek i na poprawę ich płynności finansowej. Rocznie inwestycje firm dzięki systemowi odpowiadałyby mniej więcej 2% PKB. Przedsiębiorstwa powinny także oszczędzić dużo czasu – 11 milionów godzin poświęcają w tej chwili średnio na rozliczenie CIT-u. Jak uważają eksperci, MŚP staną się dodatkowo bardziej odporne na kryzys, a system podatkowy będzie szczelniejszy.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na