Przejdź do treści

Jak polskie firmy używają chmury?


  • Z cloud computingu korzysta 30% przedsiębiorstw, a 22% planuje wprowadzenie tego rozwiązania.
  • Chmura jest uważana przez menadżerów za atrakcyjną przede wszystkim z powodu dostępności mocy obliczeniowej i zmniejszania kosztów.
  • Zwolennicy własnej infrastruktury, sceptyczni wobec zewnętrznej usługi, obawiają się o bezpieczeństwo firmowych danych.
  • Przyglądamy się raportowi „Chmura publiczna w Polsce” opracowanemu przez Deloitte, ICAN Institute i Google Cloud na podstawie rozmów z szefami IT dużych przedsiębiorstw.

30% firm korzysta z usług chmury publicznej, a większość z tego grona planuje przenoszenie do zewnętrznej usługi kluczowych systemów w ciągu najbliższych 5 lat. Nieco większą popularnością (35%) cieszy się chmura prywatna, czyli zasoby obliczeniowe używane w ramach jednego przedsiębiorstwa. 4% badanych wskazało, że ich organizacje wybrały rozwiązanie hybrydowe łączące obydwa modele. Wśród firm, które jeszcze nie korzystają z cloud computingu, co piąta ma to w planach. Najczęściej migrację do chmury i inne projekty cyfrowe inicjują sami szefowie IT – na drugim miejscu są prezesi przedsiębiorstw zgłaszający jednocześnie najwięcej obaw dotyczących nowych rozwiązań.

Plusy cloud computingu

Elastyczność infrastruktury (m.in. swobodne zwiększanie potrzebnej mocy obliczeniowej wraz z rozwojem firmy), łatwe zarządzanie i oszczędności to trzy najważniejsze korzyści wskazywane przez przedsiębiorstwa, które wprowadziły chmurę. 82% zaznaczyło, że używanie cloud computingu przełożyło się na wzrost innowacyjności organizacji. Planowane poszerzenie zakresu korzystania z usługi najczęściej obejmuje dostęp do danych w czasie rzeczywistym. Jak podkreślają autorzy raportu, wynika to z wykładniczego przyrostu ilości informacji, którymi dysponują firmy i idącej za tym potrzeby zwiększania wydajności systemów.

Obawy użytkowników

Firmy stosujące własne rozwiązania nie chcą przenosić się do chmury, ponieważ są przekonane, że to ograniczy bezpieczeństwo danych (w tym kontekście uczestnicy relacjonowanej przez nas konferencji ITM_talks podkreślali znaczenie zaufania do operatora chmury). Poza tym ankietowani akcentowali trudności w integracji z systemami cloud computingu, zbyt dużą złożoność architektury, a także niższą od zakładanej wydajność. Z kolei przedsiębiorstwa już po doświadczeniu migracji w większości nie miały żadnych obaw z nią związanych, jedynie 18% wskazywało, że nie jest pewna efektywności technologii.

Modele wdrożeń

Autorzy badania na podstawie odpowiedzi respondentów wyszczególnili cztery sposoby wdrożeń chmury publicznej:

  • migracja istniejących systemów i jednoczesne optymalizowanie – 84% odpowiedzi
  • zamiana obecnych systemów na inne rozwiązania chmurowe – 79%
  • przeniesienie z uporządkowaniem i uproszczeniem środowiska IT – 54%
  • migracja bez zmian w architekturze – 7%.

Duże firmy zazwyczaj wdrażają cloud computing samodzielnie, niekiedy tylko posiłkując się zewnętrznym wsparciem. Ze współpracy z dostawcą korzysta 33% przedsiębiorstw.

„Chmura publiczna w Polsce”

Raport przygotowały Deloitte i ICAN Institute we współpracy z Google Cloud. Publikacja powstała na podstawie 200 ankiet przeprowadzonych wśród szefów IT w dużych firmach i korporacjach zajmujących się przemysłem, handlem i usługami.

W Platformie Przemysłu Przyszłości niedawno pisaliśmy o narzędziach online pomagających przedsiębiorcom w wyborze optymalnego chmurowego rozwiązania.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na