Przejdź do treści

Farnell zapytał inżynierów o najważniejsze aspekty wdrażania rozwiązań IoT


  • Bezpieczeństwo danych, niezawodna komunikacja i kooperacja z innymi systemami są najistotniejsze przy wprowadzaniu IoT.
  • W zakresie przemysłu 4.0 i automatyki domowej najszybciej rozwija się komunikacja typu maszyna-maszyna i aplikacje zdalnego monitorowania.
  • Z raportu firmy Farnell pt. „2021 Global IoT trends report” wynika, że najpopularniejszymi językami programowania w dziedzinie internetu rzeczy są C i C++.

Co 3 specjalista z zakresu IoT podkreśla, że w budowie rozwiązań internetu rzeczy kluczowe są bezpieczeństwo i niezawodność komunikacji. Na istotność zabezpieczeń również podczas wdrażania systemów zwróciło uwagę 36% respondentów, zdaniem 27% w tym kontekście najważniejsza jest łączność, natomiast co czwarty koncentruje się na interoperacyjności, czyli zdolności do współpracy z innymi rozwiązaniami. Inżynierowie przyznają, że za 5 lat przemysł 4.0 i automatyka domowa będą najważniejszymi branżami IoT. Autorzy badania dodają, że najszybszy rozwój w tych dziedzinach dotyczy komunikacji pomiędzy maszynami, a także zdalnego monitorowania urządzeń. Według ankietowanych z powodu pandemii zwiększy się znaczenie zastosowań z obszaru opieki zdrowotnej i zdalnego dostępu do zasobów.

Bariery wprowadzania IoT w przemyśle i aplikacje ważne dla firm

Zapytani o przeszkody we wdrażaniu systemów inteligentnego wytwarzania, respondenci wymienili obawy dotyczące ochrony danych, nieumiejętność wykorzystania informacji zbieranych przez urządzenia internetu rzeczy w rozwoju strategii biznesowej, a także problemy z modernizacją istniejących systemów na potrzeby nowych rozwiązań. Badani uważają, że z perspektywy przedsiębiorców najcenniejsze są aplikacje IoT stosowane do poprawy produktywności, analityki biznesowej i działań operacyjnych.

Budowa systemów

Z raportu wynika, że połowa twórców aplikacji IoT nie korzysta z produktów zewnętrznych dostawców, bo ich zdaniem własne programy dają większą kontrolę nad kosztami i jakością prac. Do komunikacji pomiędzy czujnikami internetu rzeczy, urządzeniami sieciowymi i chmurą 77% inżynierów wykorzystuje łączność bezprzewodową, głównie Wi-Fi, sieć komórkową i Bluetooth Low Energy. Większość stosujących rozwiązania przewodowe wybiera ethernet. Jeśli chodzi o języki programowania, 65% ankietowanych używa C/C++, 45% Pythona, a 22% – JavaScriptu. Najczęstsze czujniki w projektach prowadzonych przez respondentów to sensory otoczenia służące do pomiaru wilgotności, ciśnienia i temperatury, a także sensory ruchu. Algorytmy sztucznej inteligencji w swoich przedsięwzięciach wdrożyło 39% badanych.

O badaniu

Na pytania firmy Farnell odpowiadali inżynierowie zajmujący się internetem rzeczy. Spośrod 2095 respondentów 62% stanowili specjaliści z Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki, 20% z regionu Azji i Pacyfiku, a pozostałe 18% – z Ameryki Północnej i Południowej. 95% ankietowanych to mężczyźni.

Wzrost wydatków na internet rzeczy

Jak czytamy w raporcie IDC pt. „Worldwide Semiannual Internet of Things Spending Guide”, w tym roku wydatki na internet rzeczy wyniosą 202 miliardy dolarów. Najwięcej pieniędzy trafi do przedsiębiorstw zajmujących się rozwiązaniami konsumenckimi, przede wszystkim automatyką domową. Drugim segmentem pod względem poziomu nakładów są systemy używane w przemyśle. Z kolei według ABI Research, inwestycje w bezpieczeństwo danych gromadzonych przez IoT pochłoną 4 miliardy dolarów.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na