W tym roku wydatki na IoT wyniosą 202 miliardy dolarów

  • Obecnie największe inwestycje z zakresu IoT dotyczą sprzętu, a najszybciej rosną nakłady na oprogramowanie do analizy danych z czujników.
  • Przedsiębiorstwa produkcyjne w czasie pandemii używały IIoT do zdalnego monitorowania maszyn.
  • Wnioski pochodzą z raportu przygotowanego przez International Data Corporation.
ilustracja prezentująca technologię iot

Wydatki na internet rzeczy w Europie w 2021 roku wyniosą 202 miliardy dolarów – wynika z raportu pt. „Worldwide Semiannual Internet of Things Spending Guide” przygotowanego przez International Data Corporation. Analitycy zakładają, że przez najbliższe 4 lata ta kwota będzie rosła co najmniej o kilkanaście procent. W tym roku najwięcej pieniędzy pochłoną wydatki na sprzęt (moduły i czujniki), kolejne będą usługi, czyli np. na zaprojektowanie, ocena i wdrażanie konkretnych systemów oraz nadzór czy konserwacja urządzeń. IDC przewiduje, że najszybciej urosną nakłady na oprogramowanie, zwłaszcza aplikacje dające dostęp do danych gromadzonych przez urządzenia IoT.

ekran z wyświetlonym cyfrowym bliźniakiem maszyny
(fot. Getty Images)

Najwięcej na automatykę domową

Najwięcej pieniędzy na internet rzeczy wydadzą konsumenci, głównie na rozwiązania automatyki domowej. Drugi z kolei jest sektor wytwórczy, który w pandemii zaczęła wykorzystywać systemy IIoT do zdalnego monitorowania działania urządzeń produkcyjnych. Przedsiębiorstwa używają internetu rzeczy również do oceny stanu sprzętu i konserwacji zapobiegawczej, dzięki analizie strumieni danych wytwarzanych przez sensory maszyny. Eksperci IDC zakładają, że najszybciej rozwijającą się branżą w dziedzinie IoT staną się technologie opieki zdrowotnej, których celem jest poprawa jakości życia.

inżynier używający laptopa
(graf. Getty Images)

Bezpieczeństwo kosztuje

Jak wynika z raportu ABI Research, wzrosną też wydatki na bezpieczeństwo internetu rzeczy – z obecnych 4 miliardów dolarów do 16,8 miliarda w 2026 roku. Do tego czasu liczba połączeń IoT na świecie zwiększy się prawie trzykrotnie – do 23,6 miliarda. Aby zabezpieczyć urządzenia wymagające najwyższego poziomu niezawodności (sprzęt służący monitorowaniu urządzeń medycznych, czujniki stosowane w inteligentnym transporcie), aktualnie potrzeba 2,4 miliarda dolarów rocznie. Za 5 lat kwota wzrośnie do 10,8 miliarda.