Skip to content

RAPORT: Transformacja sektora węglowego w Polsce


Rok 2022 można bez wahania nazwać najbardziej burzliwym czasem dla międzynarodowego rynku węgla w ciągu ostatnich dziesięcioleci. Ogromne zawirowania w branży węglowej, rekonfiguracja globalnych łańcuchów dostaw, znaczące wzrosty cen – to tylko niektóre z daleko idących, międzynarodowych skutków sankcji, nałożonych w bieżącym roku na rosyjski węgiel w związku z inwazją Rosji na Ukrainę.

Kiedy w erze powszechnej cyfryzacji słyszymy o transformacji sektora gospodarki, myślimy zapewne o szeregu nowoczesnych rozwiązań, umożliwiających wdrożenie usprawnień lub optymalizację procesów. Jak dowiedzą się Państwo z lektury raportu, transformacja sektora węglowego w Polsce oznacza wiele więcej, niż sama implementacja szeregu konkretnych innowacji. Jest to przedefiniowanie i wykreowanie sektora na nowo – które wymaga uzyskania wielu odpowiedzi, istotnych z punktu widzenia państwa, społeczeństwa oraz lokalnych przedsiębiorstw. Do uzyskania tych odpowiedzi przybliża tematyka, zaprezentowana w poszczególnych rozdziałach raportu, a w nim, m.in.:

  • Charakterystyka sektora górniczego w Polsce vs. najważniejsze regiony węglowe na świecie;
  • Analiza SWOT/TOWS dla sektora górniczego w Polsce;
  • Przykłady modeli transformacji regionów węglowych;
  • Dobre praktyki, związane z wykorzystaniem technologii cyfrowych w sektorze węglowym;
  • Skutki wprowadzenia Europejskiego Zielonego Ładu dla branży węglowej;
  • Zasady oceny jakości wytwarzania energii w ujęciu kosztu termoekologicznego;
  • Instrumenty transformacji gospodarki w kierunku niskoemisyjnym.

Raport systematyzuje wiedzę odnośnie branży węglowej w Polsce, odnosząc się do różnych źródeł – publikacji prasowych, dotyczących krajowej branży węglowej, artykułów naukowych, raportu Instytutu Badań Strukturalnych (IBS), raportu Państwowego Instytutu Geologicznego, Zarządzenia Ministra Klimatu z dn. 2.04.2020 oraz doświadczeń własnych autorów poszczególnych części opracowania. Zawiera liczne przykłady oraz dane liczbowe, zilustrowane w formie syntetycznych zestawień.

Niniejszy raport powstał w ramach prac Think Tanku powołanego przez Platformę Przemysłu Przyszłości. Raport został opracowany przez dr hab. inż. Aleksandra Gwiazdę, prof. Politechniki Śląskiej, dr inż. Małgorzatę Olender-Skórę oraz dr inż. Michała Stawowiaka.

Pełny raport dostępny poniżej.

Zapraszamy również do wysłuchania wywiadu odnośnie niniejszego raportu z Michałem Budnym – zastępcą dyrektora Działu Ekosystemu Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości.

W Biblioteka 4.0 znajdują się również publikacje raportów dotyczące: “Praktycznego zastosowania foresightu technologicznego” oraz “Metodyk foresightu technologicznego”, “Ulg i zwolnień podatkowych wspierających innowacyjność przedsiębiorstw” oraz “Zmian wywołanych pandemią COVID-19”.

Piotr Kryjom


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na