Przejdź do treści

Raport o chmurze i innych technologiach w dużych polskich przedsiębiorstwach


  • 25% organizacji korzysta z chmury prywatnej.
  • Pozostałe sięgają po rozwiązania IaaS, PaaS czy SaaS. Brak pracowników w działach IT to największa bariera rozwoju.
  • Opracowanie można pobrać poniżej.

Jak czytamy w publikacji, co 4 duża organizacja korzysta z chmury prywatnej, 30% używa jednocześnie wielu modeli usług chmurowych, tj. IaaS, PaaS, SaaS (poszczególne rodzaje opisywały prof. Katarzyna Śledziewska i prof. Renata Włoch w artykule o technologiach intensyfikujących czwartej rewolucji przemysłowej) u różnych dostawców chmury hybrydowej. Również 30% korzysta z cloud computingu w modelu IaaS – infrastruktura jako usługa. Według 67% respondentów chmura obliczeniowa będzie lub już jest głównym napędem zmian technologicznych.

Bariery rozwoju

Ponad 3/4 badanych uważa, że rozwój przedsiębiorstw może hamować brak pracowników działów informatycznych. Problemem są również przestarzałe systemy i technologie używane w firmach i brak pieniędzy na unowocześnianie infrastruktury. Zdaniem 62% potencjalną barierą dla dużych organizacji są ataki hakerskie, szczególnie ransomware. Inne przykłady przeszkód wskazywane przez ankietowanych to brak know-how dotyczącego innowacji, regulacje prawne czy też kłopoty z zapewnieniem ciągłości działania systemów i aplikacji.

Finansowanie transformacji cyfrowej

W 54% dużych firm poziom wydatków na digitalizację nie ulegnie zmianie. 22% organizacji przeznaczy na ten cel więcej pieniędzy, z kolei 24% zamierza zmniejszyć budżety na cyfryzację. Nieco ponad 2/3 menadżerów IT zaznacza, że ma dość funduszy na cyberbezpieczeństwo czy zapewnienie ciągłości działań. Jeszcze mniejszą liczbę wskazań uzyskały odpowiedzi dotyczące inwestycji w infrastrukturę, rozwoju aplikacji biznesowych, a także wypłat.

Dane pochodzą z raportu pt. „Inwestycje IT w kierunku rozwoju polskich firm w latach 2021-2022. Chmura i nowe technologie” przygotowanego przez Computerworld na zlecenie przedsiębiorstw Polcom i Intel. Patronat nad publikacją objęły: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Instytut Polska Przyszłości im. Stanisława Lema.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na