Przejdź do treści

Ciekawość i umiejętności interpersonalne – kadry przyszłości na Podlasiu


  • Eksperci i menadżerowie akcentują, że stale rośnie znaczenie miękkich kompetencji, kosztem wiedzy.
  • Zdaniem pracodawców, jest ważne, żeby przyszli pracownicy już na studiach uczyli się zarządzania projektami i współpracy w zespole.
  • Relacjonujemy konferencję „Kadry dla przyszłości. Podlaskie 4.0”, współorganizowaną przez Platformę Przemysłu Przyszłości.

Na Uniwersytecie w Białymstoku spotkali się przedsiębiorcy, samorządowcy i naukowcy. Uczestnicy mogli posłuchać trzech paneli dyskusyjnych. W pierwszym, pod hasłem: „Dolina Rolnicza 4.0 czy Puszcza Krzemowa? – perspektywy rozwoju kadr dla przemysłu przyszłości w województwie podlaskim”, wystąpili m.in. przedstawiciele Polskiego Klastra Budowlanego i białostockiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Z kolei reprezentanci Polskiego Klastra Technologicznego INFOTECH oraz Politechniki Białostockiej wzięli udział w rozmowie dotyczącej „Rekomendacji w zakresie rozwoju kompetencji kadr dla przemysłu przyszłości”.

Kompetencje młodych pracowników

Trzeci z paneli był poświęcony „Sukcesom podlaskich przedsiębiorców i ich oczekiwaniom wobec kompetencji absolwentów”. Tomasz Michalik z SMP Poland przypomniał, że dziś akcent przesuwa się z wiedzy na miękkie kompetencje:

W świecie VUCA, który jest lotny, skomplikowany, niepewny i trudny, ważne są umiejętności interpersonalne, czyli zdolność do pracy projektowej, znajomość technik projektowych czy umiejętność komunikacji z ludźmi pochodzącymi z różnych kultur – wyliczał uczestnik panelu, zaznaczając, że w jego firmie dobrze sprawdzają się absolwenci, którzy na studiach uczą się pracy zespołowej i funkcjonowania w międzynarodowym środowisku. Jak zauważała Anna Mitros, reprezentująca Malow, kłopot, jeśli chodzi o nowych zatrudnionych, stanowi motywacja:

Mamy w technikum klasę patronacką, w której często podkreślamy, że warto, aby pracownikowi chciało się chcieć, reszty my go już nauczymy. Ale też muszę powiedzieć, że absolwenci przychodzą dziś ze znacznie wyższymi kompetencjami współpracy zespołowej i projektowej niż wcześniej. A to dla nas bardzo ważne, bo większość przedsięwzięć prowadzimy właśnie metodą projektową, w której kompetencje miękkie są kluczowe.

Dodałbym, że bardzo ważną kompetencją jest ciekawość – wskazywał Leszek Szulc z SaMASZ-u. – To ciekawość najbardziej inspiruje do działania. Dzieci często pytają „dlaczego, dlaczego” i bywa, że je w tym hamujemy, a ciekawość jest istotną cechą także potem w pracy – argumentował Szulc, mówiąc też o potrzebie badania, jakimi talentami dysponuje kadra menadżerska. W SaMASZ-u sprawdza się to za pomocą testu Gallupa, w wersji określającej 34 talenty. W konsekwencji osoby zarządzające lepiej poznają siebie oraz siebie nawzajem – i mogą efektywniej współpracować, dzięki świadomości swoich najsilniejszych cech.

PPP na uczelniach

Konferencja „Kadry dla przyszłości. Podlaskie 4.0” była jednym z wydarzeń organizowanych przez Platformę Przemysłu Przyszłości pod kątem współpracy ze środowiskiem akademickim. Wcześniej podobne przedsięwzięcie przeprowadziliśmy w Radomiu razem z Uniwersytetem Technologiczno-Humanistycznym. Na UTH, poza konferencją „Biznes i nauka w dobie przemysłu przyszłości”, PPP uruchomiła showroom technologii przemysłu 4.0, gdzie studenci i przedsiębiorcy mogą poznać m.in. technologię druku 3D, a także predictive maintenance. W przyszłości w showroomie pojawią się kolejne rozwiązania, np. obejmujące dziedzinę robotyzacji.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na