Przejdź do treści

„Bezpośrednia Pomoc” dla przedsiębiorstw w trudnej sytuacji z powodu pandemii


  • Firmy, które musiały ograniczyć działalność z powodu pandemii COVID-19, mogą skorzystać z pomocy w ramach 3 Tarcz: Antykryzysowej, Branżowej i Finansowej 2.0.
  • W Akademii PARP są dostępne kursy dla przedsiębiorców, natomiast szkolenia pracowników da się dofinansować dzięki Krajowemu Funduszowi Szkoleniowemu.
  • Pakiet mechanizmów w ramach „Bezpośredniej pomocy” jest częścią „Planu dla Pracy i Rozwoju” Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii.

Według ministerstwa około 67 tysięcy pracodawców z branż szczególnie dotkniętych skutkami pandemii może skorzystać z wydłużenia działania mechanizmów Tarczy Antykryzysowej realizowanych przez urzędy pracy. Wojewódzkie instytucje dofinansowują wynagrodzeń pracowników i wparcie w ochronie miejsc pracy z pieniędzy Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Z kolei urzędy powiatowe przyjmują wnioski dotyczące m.in.:

  • dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności
  • nisko oprocentowanych pożyczek z Funduszu Pracy
  • dofinansowania części kosztów przedsiębiorców samozatrudnionych.

Tarcza Branżowa i Tarcza Finansowa 2.0

Częścią pakietu usług w ramach „Bezpośredniej Pomocy” są 2 Tarcze: Branżowa i Finansowa 2.0. Obie są przeznaczone dla firm z 54 branż, które musiały ograniczyć działalność z powodu pandemii koronawirusa. W przypadku Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą dostać subwencje, których wysokość jest uzależniona od liczby zatrudnionych osób. Do 9 lutego z pomocy skorzystały prawie 34 tysiące firm, w których pracuje łącznie ponad 225 tysięcy osób. Zgłoszenia można składać za pośrednictwem banków do 28 lutego. Natomiast Tarcza Branżowa przewiduje zwolnienie ze składek ZUS, zawieszenie opłaty targowej, wypłatę świadczenia postojowego oraz dofinansowanie wynagrodzeń i bieżących kosztów. Szczegóły dotyczące terminów przesyłania wniosków są dostępne w serwisie MRPiT.

Podnoszenie kompetencji

Jednym z elementów „Bezpośredniej pomocy” jest Akademia PARP, czyli portal e-learningowy skierowany do przedsiębiorców. Platforma udostępnia kilkadziesiąt szkoleń dotyczących m.in. podatków, prawa pracy, czy cyberbezpieczeństwa. Jak zaznacza Michał Polański z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, baza kursów powiększa się co tydzień. Poza Akademią, podnoszenie kwalifikacji jest możliwe dzięki dofinansowaniu z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Pieniądze z KSF w tym roku będą przeznaczone przede wszystkim na: wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które musiały ograniczyć działalność przez pandemię, pracujących bezpośrednio z chorymi na COVID-19, a także osób po 45 roku życia. Przedsiębiorcy mogą skorzystać z dofinansowania, jeśli złożą wniosek (w formie papierowej lub elektronicznej) do powiatowego urzędu pracy.

Wsparcie rzemieślników i aktywizacja poszukujących pracy

Dzięki programowi „Polski Inkubator Rzemiosła” organizacje rzemieślnicze będą mogły dostać pieniądze na sprzęt techniczny, zakup specjalistycznego oprogramowania, organizację kursów dla młodzieży kształcącej się w zakładach rzemieślniczych czy szkolenia zawodowe dla uczniów. Program wystartuje w pierwszym kwartale roku. „Bezpośrednia pomoc” zawiera także mechanizmy ułatwiające powrót na rynek pracy. Wśród nich są: doradztwo zawodowe, szkolenia, staże dla osób bezrobotnych, a także refundacje kosztów wyposażenia stanowisk pracy poniesionych przez przedsiębiorców.

(Webinarium MRPiT dotyczące elementów „Bezpośredniej pomocy”)

„Plan dla Pracy i Rozwoju”

„Bezpośrednia pomoc” jest jednym z pakietów dostępnych w ramach „Planu dla Pracy i Rozwoju” Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. Poza wsparciem dla firm i pracowników, którzy są w trudnej sytuacji z powodu pandemii, resort przygotował także zestawy mechanizmów dla przedsiębiorstw, które niezależnie od skutków COVID-19 wymagają przebranżowienia lub zmiany modeli biznesowych oraz tych firm, które obecnie planują nowe inwestycje. Zgodnie z ubiegłotygodniową zapowiedzią szczegóły pakietów „Nowy kierunek” i „Impuls rozwojowy” opiszemy w Platformie Przemysłu Przyszłości w kolejne środy. Aktualne wiadomości o etapach wdrażania i realizacji wszystkich mechanizmów pomocowych można znaleźć w serwisie LiczaSieKonkrety.gov.pl.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na