Przejdź do treści

50 milionów złotych dla MŚP na podbój zagranicznych rynków


  • PARP ogłasza konkurs skierowany do mikro, małych i średnich firm z Polski Wschodniej.
  • W ramach programu przedsiębiorcy mogą zyskać dofinansowanie wynoszące maksymalnie 800 tysięcy złotych.
  • Zgłoszenia można składać od 18 października do 22 grudnia.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających na terenie województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podkarpackiego. Dzięki uczestnictwu w przedsięwzięciu firmy mogą dostać pieniądze na pokrycie kosztów wprowadzania produktów lub usług na rynki zagraniczne. Jedna organizacja może dostać nawet 800 tysięcy złotych, łączna pula wynosi 50 milionów złotych. Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane od 18 października do 22 grudnia.

Warunki udziału

Uczestniczyć w konkursie mogą firmy, które mają co najmniej jeden produkt lub usługę z potencjałem wprowadzenia na minimum jeden rynek zagraniczny. Projekty, które otrzymają wsparcie przyznane przez PARP, muszą rozpocząć się w ciągu pół roku od złożenia wniosku i nie mogą trwać dłużej niż 2 lata. Kwota zależy od obszaru inwestycji – 800 tysięcy złotych mogą dostać projekty prowadzone poza Europejskim Obszarem Gospodarczym i Szwajcarią. W pozostałych przypadkach maksymalne wsparcie wynosi 550 tysięcy złotych. Pieniądze można przeznaczyć na: usługi doradcze związane z internacjonalizacją działalności, udział w targach, wystawach lub misjach gospodarczych, zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, które służą do przygotowania oferty dla rynków zagranicznych. Wartość wkładu własnego to minimum 15%. Szczegółowe informacje znajdują się w serwisie PARP.

Cyfryzacja, ulgi podatkowe, wchodzenie na rynki zagraniczne – cykl spotkań

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Ministerstwem Rozwoju i Technologii przygotowuje webinary dla przedsiębiorców przybliżające zagadnienia planu rozwoju społeczno-gospodarczego na lata 2021-2030, m.in.: sposoby finansowania cyfryzacji procesów, zasady przydzielania ulgi na robotyzację czy zatrudnianie ekspertów, a także zmiany w PIT i CIT. Najbliższe szkolenie, poświęcone roli Głównego Urzędu Miar we wspieraniu polskiej gospodarki, rozpocznie się 21 września o 12:00. Można w nim uczestniczyć bezpłatnie i bez konieczności wcześniejszej rejestracji. Kolejne wydarzenie jest zaplanowane na 28 września – prelegenci omówią instrumenty wsparcia dla eksporterów. Harmonogram spotkań organizowanych do grudnia jest aktualizowany w serwisie PARP. Partnerem serii jest Platforma Przemysłu Przyszłości.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na