Przejdź do treści

Zrealizujemy międzynarodowe projekty rozwoju kompetencji


  • Przedsięwzięcia proponowane przez Platformę Przemysłu Przyszłości uzyskały dofinansowanie w ramach „Akcji 2” programu Erasmus+.
  • Celem pierwszego jest podniesienie poziomu konkurencyjności klastrów za sprawą rozwoju kompetencji cyfrowych.
  • Drugie koncentruje się na poszerzaniu wiedzy nauczycieli z obszaru zielonej transformacji.

„Kompetencje cyfrowe koordynatorów klastrów” i „Edukacja 4.0. Nauczyciele i uczniowie w zielonej gospodarce przyszłości” to projekty Platformy Przemysłu Przyszłości, które uzyskały dofinansowanie w konkursie wniosków w ramach programu „Akacja 2”. Łączna wartość grantów to nieco ponad 200 tysięcy euro. Wyniki konkursu ogłosiły Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejski Korpus Solidarności.

Umiejętności koordynatorów klastrów

W pierwszym przedsięwzięciu chodzi o rozwój umiejętności cyfrowych koordynatorów klastrów, którego celem jest poprawa konkurencyjności łańcuchów wartości firm działających w zrzeszeniach przedsiębiorstw. W ramach inicjatywy PPP planuje opracowanie przewodnika kompetencji, aplikacji służącej do określenia ścieżki rozwoju zawodowego na podstawie parametrów wskazanych przez użytkownika, dotyczących np. wykształcenia czy doświadczenia, oraz programu szkoleniowego. Poza tym zorganizuje międzynarodowe warsztaty eksperckie, a także konferencję podsumowującą inicjatywę.

Edukacja 4.0

Rozwój nauczycieli kształcenia zawodowego w zakresie kompetencji odnoszących się do źródeł energii, to cel drugiego projektu. Razem ze specjalistami z Czech i Słowacji, eksperci PPP przygotują bazę wiedzy z materiałami, dzięki którym pedagodzy szczegółowo poznają zagadnienia zielonej transformacji, gospodarki o obiegu zamkniętym, wykorzystania wodoru w gospodarce czy OZE. Z myślą o nauczycielach i uczniach powstaną też scenariusze zajęć oraz multimedialne materiały edukacyjne, np. gry pozwalające jednocześnie zdobywać wiedzę i umiejętności.

„Akcja 2”

Inicjatywa „Akcja 2. Współpraca organizacji i instytucji” jest realizowana w programie Erasmus+ zajmującym się wsparciem międzynarodowej kooperacji edukacyjnej. W ramach „Akcji 2” są organizowane 2 rodzaje projektów. Pierwsze to przedsięwzięcia na większą skalę, skupione na budowaniu sieci współpracy i wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań przez partnerstwa tworzone przez co najmniej 3 organizacje z 3 różnych państw. Z kolei drugi rodzaj projektów skupia się na działaniach na rzecz lokalnych społeczności. W przypadku inicjatyw na mniejszą skalę, we współpracę muszą być zaangażowanej minimum 2 organizacje z 2 krajów.

„Przewodnik 4.0 – jak kształcić kompetencje przyszłości?”

Platforma Przemysłu Przyszłości pracuje również nad narzędziem dla nauczycieli, służącym do rozwoju uczniów. Pedagodzy będą mogli wykorzystać internetowy Przewodnik 4.0, żeby mapować kompetencji uczniów i opracowywać dla nich indywidualne lub grupowe plany rozwoju. PPP zrealizuje projekt w ramach Programu Edukacja EOG.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na