Pomożemy kształcić kompetencje przyszłości

  • Platforma Przemysłu Przyszłości przygotuje Przewodnik 4.0 – narzędzie dla nauczycieli służące rozwojowi uczniów.
  • Pedagodzy biorący udział w przedsięwzięciu dowiedzą się, jak mapować kompetencje i zawody potrzebne w nowoczesnej gospodarce.
  • Pomysł pn. „Przewodnik 4.0 – jak kształcić kompetencje przyszłości?” zajął pierwszej miejsce na liście rankingowej w Programie Edukacja realizowanym w ramach Funduszy EOG.

Inicjatywa polega na opracowaniu kursu dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych, dzięki któremu zapoznają się z metodami kształcenia kompetencji przyszłości. Dodatkowo, pedagodzy będą mieli dostęp do internetowego Przewodnika 4.0 ułatwiającego mapowanie umiejętności uczniów i przygotowanie indywidualnego lub grupowego programu rozwoju podopiecznych. Poza stworzeniem zdigitalizowanej mapy kompetencji i zawodów potrzebnych w gospodarce 4.0, przedsięwzięcie obejmuje m.in. przygotowanie narzędzi edukacyjnych, podręcznika oraz tutoriali. Pilotaż dla 2 grup pedagogów ruszy w przyszłym roku. Partnerem jest International Development Norway – norweska spółka zajmująca się doradztwem i zarządzaniem w obszarze GOZ, zielonej energii, edukacji, MŚP, innowacji.

Group of young adults, photographed from above, on various painted tarmac surface, at sunrise.
(fot. Getty Images)

Projekt PPP zostanie zrealizowany w ramach Programu Edukacja EOG. Przewodnik 4.0 uzyskał najwięcej punktów wśród przedsięwzięć dotyczących współpracy instytucjonalnej w dziedzinie kształcenia, co zaznacza Dawid Solak, pełniący obowiązki prezesa Zarządu Platformy Przemysłu Przyszłości:

Jesteśmy dumni, że projekt przygotowany przez nasz zespół został wysoko oceniony przez ekspertów i zajął pierwsze miejsce na liście rankingowej. Przewodnik 4.0 to jeden z elementów naszych działań na drodze do stworzenia systemu edukacji, który będzie szkolił pracowników przyszłości. Wykształcone w ten sposób kadry pozwolą nam na utrzymanie i wzmocnienie konkurencyjności polskich firm z sektora przemysłu 4.0 w Polsce i na świecie.

Business people discussing over plan on glass wall in office
(fot. Getty Images)

Obserwatorium Kompetencji Przyszłości

PPP powołała Obserwatorium Kompetencji Przyszłości tworzone przez ekspertów zajmujących się m.in. śledzeniem rynku instytucji badawczych związanych z problematyką umiejętności niezbędnych w gospodarce 4.0. Specjaliści przyglądają się działaniom organizacji z Polski, Unii Europejskiej, a także Azji i Ameryki Północnej. Dzięki pracom Obserwatorium powstaną m.in. publikacje zawierające informacje o zdolnościach potrzebnych w szkolnictwie zawodowym, jak również raporty z badań prowadzonych w przedsiębiorstwach zrzeszonych w klastrach. Celem grupy eksperckiej jest dostarczanie firmom, organizacjom wspierającym rozwój biznesu i instytucjom edukacyjnym aktualnych informacji na temat miękkich i twardych kompetencji przyszłości.

Corporate business still-life, in high-end office environment
(fot. Getty Images)

Fundusze EOG

Fundusze EOG są bezzwrotną pomocą udzielaną przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię 15 państwom Unii Europejskiej – krajom, które dołączyły do Wspólnoty w latach 2004, 2007 i 2013, a także Grecji i Portugalii. Kwota przeznaczona w latach 2014-2021 wynosi 1,55 miliarda euro. Polska, na podstawie umowy z 2017 roku, dostała z tej puli prawie 400 milionów euro. Priorytety finansowe to m.in. innowacje, badania naukowe, zmiana klimatu i niskoemisyjna gospodarka. Koordynacją 11 projektów w ramach Funduszy EOG i norweskich nad Wisłą zajmuje się Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Operatorem jednego z nich – Programu Edukacja jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, zajmująca się zarządzaniem projektami europejskimi i organizacją wydarzeń z dziedziny kształcenia.

(Podział pieniędzy w Funduszach EOG – graf. eegrants.org)

Europejski Obszar Gospodarczy

Główny cel Funduszy EOG to niwelowanie różnić ekonomicznych oraz społecznych w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego. EOG obejmuje państwa Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) i opiera się na swobodzie przepływu ludzi, kapitału, towarów i usług. Norwegia, Liechtenstein i Islandia, mają dostęp do wewnętrznego rynku UE dzięki udzielanej pomocy finansowej. Obszar został utworzony w 1994 roku, na podstawie porozumienia zawartego 2 lata wcześniej w Porto. Początkowo miał obejmować wszystkie kraje EFTA, ale Szwajcarzy odrzucili układ z Portugalii w referendum.