Przejdź do treści

Pomożemy kształcić kompetencje przyszłości


  • Platforma Przemysłu Przyszłości przygotuje Przewodnik 4.0 – narzędzie dla nauczycieli służące rozwojowi uczniów.
  • Pedagodzy biorący udział w przedsięwzięciu dowiedzą się, jak mapować kompetencje i zawody potrzebne w nowoczesnej gospodarce.
  • Pomysł pn. „Przewodnik 4.0 – jak kształcić kompetencje przyszłości?” zajął pierwszej miejsce na liście rankingowej w Programie Edukacja realizowanym w ramach Funduszy EOG.

Inicjatywa polega na opracowaniu kursu dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych, dzięki któremu zapoznają się z metodami kształcenia kompetencji przyszłości. Dodatkowo, pedagodzy będą mieli dostęp do internetowego Przewodnika 4.0 ułatwiającego mapowanie umiejętności uczniów i przygotowanie indywidualnego lub grupowego programu rozwoju podopiecznych. Poza stworzeniem zdigitalizowanej mapy kompetencji i zawodów potrzebnych w gospodarce 4.0, przedsięwzięcie obejmuje m.in. przygotowanie narzędzi edukacyjnych, podręcznika oraz tutoriali. Pilotaż dla 2 grup pedagogów ruszy w przyszłym roku. Partnerem jest International Development Norway – norweska spółka zajmująca się doradztwem i zarządzaniem w obszarze GOZ, zielonej energii, edukacji, MŚP, innowacji.

Projekt PPP zostanie zrealizowany w ramach Programu Edukacja EOG. Przewodnik 4.0 uzyskał najwięcej punktów wśród przedsięwzięć dotyczących współpracy instytucjonalnej w dziedzinie kształcenia, co zaznacza Dawid Solak, pełniący obowiązki prezesa Zarządu Platformy Przemysłu Przyszłości:

Jesteśmy dumni, że projekt przygotowany przez nasz zespół został wysoko oceniony przez ekspertów i zajął pierwsze miejsce na liście rankingowej. Przewodnik 4.0 to jeden z elementów naszych działań na drodze do stworzenia systemu edukacji, który będzie szkolił pracowników przyszłości. Wykształcone w ten sposób kadry pozwolą nam na utrzymanie i wzmocnienie konkurencyjności polskich firm z sektora przemysłu 4.0 w Polsce i na świecie.

Obserwatorium Kompetencji Przyszłości

PPP powołała Obserwatorium Kompetencji Przyszłości tworzone przez ekspertów zajmujących się m.in. śledzeniem rynku instytucji badawczych związanych z problematyką umiejętności niezbędnych w gospodarce 4.0. Specjaliści przyglądają się działaniom organizacji z Polski, Unii Europejskiej, a także Azji i Ameryki Północnej. Dzięki pracom Obserwatorium powstaną m.in. publikacje zawierające informacje o zdolnościach potrzebnych w szkolnictwie zawodowym, jak również raporty z badań prowadzonych w przedsiębiorstwach zrzeszonych w klastrach. Celem grupy eksperckiej jest dostarczanie firmom, organizacjom wspierającym rozwój biznesu i instytucjom edukacyjnym aktualnych informacji na temat miękkich i twardych kompetencji przyszłości.

Fundusze EOG

Fundusze EOG są bezzwrotną pomocą udzielaną przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię 15 państwom Unii Europejskiej – krajom, które dołączyły do Wspólnoty w latach 2004, 2007 i 2013, a także Grecji i Portugalii. Kwota przeznaczona w latach 2014-2021 wynosi 1,55 miliarda euro. Polska, na podstawie umowy z 2017 roku, dostała z tej puli prawie 400 milionów euro. Priorytety finansowe to m.in. innowacje, badania naukowe, zmiana klimatu i niskoemisyjna gospodarka. Koordynacją 11 projektów w ramach Funduszy EOG i norweskich nad Wisłą zajmuje się Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Operatorem jednego z nich – Programu Edukacja jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, zajmująca się zarządzaniem projektami europejskimi i organizacją wydarzeń z dziedziny kształcenia.

Europejski Obszar Gospodarczy

Główny cel Funduszy EOG to niwelowanie różnić ekonomicznych oraz społecznych w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego. EOG obejmuje państwa Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) i opiera się na swobodzie przepływu ludzi, kapitału, towarów i usług. Norwegia, Liechtenstein i Islandia, mają dostęp do wewnętrznego rynku UE dzięki udzielanej pomocy finansowej. Obszar został utworzony w 1994 roku, na podstawie porozumienia zawartego 2 lata wcześniej w Porto. Początkowo miał obejmować wszystkie kraje EFTA, ale Szwajcarzy odrzucili układ z Portugalii w referendum.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na