Przejdź do treści

Człowiek, środowisko i odporność – 3 wektory przemysłu przyszłości


  • Przedsiębiorcy powinni zadbać o jakość miejsc pracy i umożliwić pracownikom rozwój umiejętności.
  • Obecnie zakłady produkcyjne odpowiadają za 15% emisji dwutlenku węgla w UE.
  • Obniżanie poziomu emisji ułatwi tzw. bliźniacza transformacja – przekonuje ekspert Komisji Europejskiej, Liviu Stirbat.
  • Piszemy o spotkaniu w ramach VII Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Innovations and Entrepreneurship. Theory and Practice” organizowanej przez Akademię WSB.

Liviu Stirbat, kierownik jednostki w Dyrekcji Generalnej ds. Badań i Innowacji, zaznaczał, że trzy priorytety Komisji Europejskiej, tj. Zielony Ład, gospodarka pracująca dla ludzi, a także dostosowanie UE do ery cyfrowej, są kluczowe, jeśli chodzi o nowoczesną wytwórczość. Przemysł realizujący założenia Komisji cechuje się odpornością w sytuacjach kryzysowych, troską o środowisko i stawianiem ludzi w centrum swojej aktywności.

Skupienie na człowieku

Stirbat podczas prezentacji podkreślał znaczenie zmiany podejścia: zamiast bazować na technologii, firmy produkcyjne powinny być zorientowane na człowieka. To zakłada tworzenie bezpiecznych i jakościowych miejsc pracy, docenianie i angażowanie pracowników, jak również wykorzystanie nowych technologii do wspierania kreatywności i zwiększania możliwości ludzi.

Troska o klimat

Jeśli chodzi o zrównoważony rozwój, firmy produkcyjne powinny koncentrować się na gospodarce cyrkularnej, odnawianiu produktów czy zmniejszaniu ilości dwutlenku węgla – obecnie przemysł odpowiada za ok. 15% unijnych emisji CO2. Stirbat akcentował przy tym wartość skupiania się na tzw. bliźniaczej transformacji, czyli jednoczesnych zmian na rzecz klimatu i w obszarze nowych technologii,

Odporność

Przemysł o tej cesze potrafi szybko reagować na wyzwania dotyczące geopolityki i środowiska. Z tego powodu wykorzystywane technologie powinny być elastyczne i łatwe w przystosowaniu do nowych zadań – np. w razie potrzeby zmian wytwarzanych towarów.

Dlaczego przekształcać firmy?

Wśród powodów prowadzenia zmian w przedsiębiorstwach, ekspert wyliczał niższe koszty wynikającej z poprawy wykorzystania zasobów, zdolność przyciągania i utrzymywania najlepszych pracowników, rozwój kompetencji, a także zdobywanie przewag konkurencyjnych na światowych rynkach. Liviu Stirbat przybliżał także projekty finansowane przez Unię Europejską, a dotyczące badań prowadzonych w wymienionych obszarach. To m.in. Beyond 4.0, HuMan Manufaturing, jak też Kyklos 4.0. Pierwszy odnosi się do analizy wpływu nowych technologii na miejsca pracy, drugi skupia się na przedstawieniu możliwości harmonijnej współpracy ludzi z maszynami, a trzeci wykazuje, że sztuczna inteligencja i systemy cyberfizyczne mogą napędzać wytwarzanie o obiegu zamkniętym.

Konferencja Akademii WSB

Spotkanie było częścią VII Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Innovations and Entrepreneurship. Theory and Practice” zorganizowanej przez Akademię WSB we współpracy z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną, firmą Veolia, Towarzystwem Naukowym Organizacji i Kierownictwa, a także Klubem Innowatora. Platforma Przemysłu Przyszłości była partnerem wydarzenia, a ekspert PPP, prof. Mariusz Hetmańczyk, przybliżał uczestnikom konferencji cechy ekosystemu przemysłu przyszłości.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na