Przejdź do treści

Zielona energia dla biznesu – inicjatywa Polskiego Funduszu Rozwoju i Banku Pekao


  • Instytucje uruchomią program finansowania projektów OZE.
  • Celem jest poprawa atrakcyjności polskiej gospodarki.
  • Budżet fazy pilotażowej wyniesie 300 mln złotych.

Planowany program jest odpowiedzią na rosnące ceny energii – przygotowano go z myślą o projektach sprzedających energię elektryczną na zasadach rynkowych, nieobjętych systemem wsparcia. Pilotaż finansowany przez PFR, Bank Pekao oraz inwestorów, pozwoli wykonać instalacje fotowoltaiczne o mocy 500 MW w oparciu o rynkowe ceny energii. Zdaniem Bartłomieja Pawlaka, wiceprezesa Polskiego Funduszu Rozwoju, postawienie na odnawialne źródła energii zmieni wysokość kosztów prądu: Istotnym wyzwaniem polskiej polityki energetycznej jest zahamowanie wzrostu cen energii, poprzez stopniowe zastępowanie źródeł kopalnych energią pozyskiwaną z OZE – stwierdził. Program ruszy do końca roku.

Kto może skorzystać z inicjatywy?

Program PFR-u i Banku Pekao jest opracowywany dla:

  • deweloperów, a także wykonawców i operatorów instalacji OZE, którzy chcą zostać inwestorami,
  • inwestorów planujących rozszerzenie działalności,
  • przedsiębiorców oraz inwestorów zagranicznych, którzy chcą pozyskać zieloną energię taniej,
  • spółek obrotu energią elektryczną działających na rzecz zabezpieczenia dostaw prądu dla klientów,
  • samorządów dążących do zwiększenia udziału OZE w miksie energetycznym na swoim terenie.

Poprzez projekt PFR chce przyśpieszyć rozwój OZE w naszym kraju oraz wpłynąć na ceny energii dla przedsiębiorstw. Dodatkowym celem programu jest zwiększenie atrakcyjność polskiej gospodarki na rynku międzynarodowym.

Wsparcie finansowe PFR

W celu dofinansowania inwestycji Fundusz udzieli pożyczki podporządkowanej lub zostanie partnerem kapitałowym dla inwestora i banku. Oba sposoby sprowadzają się do zapełnienia luki inwestycyjnej wkładu własnego. Po wytworzeniu energii inwestor będzie sprzedawał energię na zasadach Corporate Power Purchase Agreement, tj. dwustronnych kontraktów łączących producentów i odbiorców. Oferta będzie oparta jedynie na zasadach wolnorynkowych. Na pilotaż programu PFR przeznaczy do 300 milionów złotych – zgodnie z założeniami łączna wartość inwestycji w OZE w tej fazie wyniesie miliard złotych.

20 mln złotych od NCBR

Do 27 października można składać wnioski w konkursie realizowanym w ramach programu GOSPOSTRATEG. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeznaczyło 20 milionów złotych na badania związane z rozwojem odnawialnych źródeł energii. Fundusze dostaną propozycje z dwóch kategorii – morskiej energetyki wiatrowej i fotowoltaiki. W projekcie mogą wziąć udział konsorcja złożone z jednostek naukowych, spółek prawa handlowego, fundacji oraz stowarzyszeń (maksymalnie 5 podmiotów), a dofinansowanie na realizacje prac wyniesie do 100% kosztów kwalifikowanych. Szczegółowe wytyczne, kryteria oceny oraz informacje o składaniu wniosków dostępne są na stronie organizatora.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na