Przejdź do treści

Zgłoś swoje przedsiębiorstwo do konkursu i powalcz o tytuł Fabryki Przyszłości!


Czy w Twoim przedsiębiorstwie wykorzystuje się innowacyjne rozwiązania? Jeśli tak, zgłoś swoją firmę do Konkursu Fabryka Przyszłości! Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości zaprasza do składania wniosków aplikacyjnych aż w siedmiu kategoriach.

Konkurs organizowany jest dla przedsiębiorstw prowadzących na terenie Polski działalność produkcyjną. Jego celem jest wskazanie i promocja dobrych praktyk w zakresie transformacji cyfrowej oraz wdrażania zarówno zaawansowanych rozwiązań technologicznych, jak i innowacji społecznych i środowiskowych. Ponadto służyć ma inspirowaniu i wsparciu fabryk na drodze do Przemysłu 4.0 oraz transformacji cyfrowej polskich przedsiębiorstw.

Zgłoś swoją fabrykę!

Kategorie konkursowe odpowiadają siedmiu obszarom transformacji zgodnym z metodą ADMA (Advanced Manufacturing). Koncepcja ADMA ukierunkowana jest na wsparcie przedsiębiorstw sektora produkcyjnego na drodze w kierunku „fabryk przyszłości”, bardziej konkurencyjnych, innowacyjnych, korzystających z nowych technologii z zachowaniem dbałości o pracowników i zasoby środowiska naturalnego. W jakich kategoriach przedsiębiorstwa mogą powalczyć o wyróżnienie?

  • Zaawansowane Technologie Produkcyjne;
  • Fabryka Cyfrowa;
  • Fabryka Ekologiczna;
  • Kompleksowa inżynieria zorientowana na klienta;
  • Organizacja skupiona na człowieku;
  • Inteligentna produkcja;
  • Otwarta fabryka skoncentrowana na łańcuchu wartości.

Szczegółowy opis każdej kategorii znajdziesz tutaj.

Pamiętaj – swoje przedsiębiorstwo możesz zgłosić w wielu kategoriach! Nagrodą w konkursie jest przyznanie: tytułu Fabryka Przyszłości lub wyróżnienia w jednej lub więcej z siedmiu kategorii konkursowych.

Poznaj zasady uczestnictwa w konkursie

Uczestnicy, którzy chcą zgłosić swoje przedsiębiorstwa w Konkursie, zobowiązani są do złożenia wniosku aplikacyjnego. Wniosek znajduje się tutaj. Termin składania aplikacji upływa 30 września 2022 roku o godz. 23:59. Upewnij się, że wniosek zawiera uzasadnienie zgłoszenia fabryki w danej Kategorii/Kategoriach Konkursowych oraz przykłady wdrożeń/projektów/technologii/metod pracy wpisujących się w dany obszar transformacji.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na